Noud van der Wielen - Management Traineeship

Barenbrug geeft mij de kans om mijzelf te ontwikkelen en om mijn eigen ideeën tot uiting te brengen. Ik volg bij Barenbrug het management traineeship, dit houdt in dat ik in 18 maanden tijd projecten uitvoer voor verschillende afdelingen. De afdelingen waarvoor ik gewerkt heb variëren van finance tot supply chain management.  Door de traineeship krijg ik meer inzicht in mijn kwaliteiten en interesses, wat ik ervaar als erg waardevol voor mijn verdere carrière.

Het mooie van het traineeship is dat ik iedere afdeling van de organisatie leer kennen, waardoor ik een breed kader van inzichten heb opgebouwd.

Noud van der Wielen

Van bedrijfseconomie naar managementwetenschappen

Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd aan HAN University of Applied Sciences in Nijmegen. In mijn 3e jaar van deze studie heb ik een meeloopstage gedaan bij Barenbrug op de afdeling productie binnendienst. In de tussentijd is het contact met Barenbrug altijd gebleven, waarna ik vier jaar ná mijn stage ben teruggekeerd als trainee. Ik combineer het traineeship met het volgen van de masterstudie managementwetenschappen. De combinatie van leren en werken zorgt ervoor dat ik de theorie op school beter kan begrijpen door praktijksituaties en andersom kan ik de theorieën ook wel eens toepassen in de praktijk.

Verloop van de traineeship

Het management traineeship bestaat uit het uitvoeren van projecten voor verschillende afdelingen. Op deze manier leer ik de organisatie vanuit verschillende oogpunten kennen. Het is interessant om te zien vanuit welke beweegredenen er bepaalde beslissingen genomen worden binnen de organisatie.

 

Finance

Ik ben het traineeship begonnen op de financiële afdeling. Hierdoor leerde ik snel alle belangrijke (geld)stromen kennen die binnen de organisatie lopen. Ik heb hier vier maanden gewerkt aan het opzetten van een kostprijs model, wat helpt bij het nauwkeurig vaststellen van budgetten.

 

Production

Hierna heb ik 4 maanden op de afdeling productie binnendienst gewerkt aan het Seed Yield Quality Improvement Project. Hierbij heb ik een platform opgezet voor het uitwisselen, vergelijken en analyseren van teeltinformatie tussen Denemarken en Nederland. Het uiteindelijke doel hiervan is om de interne teeltkennis te verhogen en de kwaliteit van onze teelt te verbeteren.

 

Front office

Vervolgens heb ik in het hoogseizoen meegewerkt op afdeling Front Office. Door het nauwe contact met klanten en onze eindproducten, ben ik meer te weten gekomen over de commerciële tak van onze organisatie. Dit was een compleet andere dynamiek dan de andere afdelingen, wat het traineeship ook zo afwisselend maakt.

 

Supply chain

Het laatste gedeelte van mijn traineeship volg ik bij de afdeling Supply Chain. Hier werk ik mee aan verschillende projecten, zoals het verbeteren onze logistieke processen en het bekijken van de mogelijkheden van een Warehouse Management Systeem.

 

 

 

 

Toekomstplannen

 

Het mooie van het traineeship is dat ik iedere afdeling van de organisatie leer kennen, waardoor ik een breed kader van inzichten heb opgebouwd. Het is erg fijn om bij Barenbrug te werken door de informele werksfeer en de collegialiteit. Het nemen van initiatieven wordt gestimuleerd en je krijgt kansen om jezelf te ontwikkelen. Ik hoop nog vele jaren voor deze leuke organisatie te werken, waarbij ik mezelf ontwikkel en door kan groeien binnen Barenbrug.

 

terug