LNV heft scheurverbod grasland op

Bent u al op de hoogte van het nieuws dat LNV als gevolg van de uitzonderlijke weersomstandigheden het scheurverbod tijdelijk heeft opgeheven om de kwaliteit van het grasland te herstellen? Voor u is dit een kans om niet te laten liggen.

Vooral op zandgrond zijn veel graslandpercelen in (zeer) slechte conditie. Sommige percelen zijn verdroogd, op andere percelen heeft kweek de overhand.
Normaal gesproken is het op dit moment niet toegestaan om grasland op zand- en lössgrond te scheuren. Door deze tijdelijke vrijstelling mag u van 1 september tot 15 september het grasland scheuren en de percelen opnieuw inzaaien met gras. Klik hier voor de voorwaarden.

Juiste keuze
Voor de keuze van het juiste graszaadmengsel voor uw bedrijf kunt u gebruik maken van het gratis mengseladvies. Afhankelijk van het gebruiksplan, de grondsoort en de bemesting vindt u het ideale graszaadmengsel voor uw weiden.