Mineralenbenutting optimaliseren

Mineralenbenutting optimaliseren melkveebedrijf kan op meerdere facetten. Het belangrijkste is de stikstofbenutting in de bodem. Hier is veel winst te behalen.

 

KringloopWijzerSommige bedrijven weten 90 procent van de stikstofmineralen te benutten terwijl anderen niet verder komen dan 30 procent. Bij de benutting van fosfaat lopen deze getallen uiteen van 50 tot 100 procent.

 

Goed bodembeheer, graslandmanagement, ruwvoerwinning en in- en uitkuilmanagement, voorkomen dat mineralen verloren gaan. Melkveehouders die dit goed in de vingers hebben, kunnen hun bedrijf verder ontwikkelen via een hogere gewasopbrengst (lees: hogere melkproductie) bij dezelfde hoeveelheid aangewende mest.

 

NutriFibre wortels

Betere mineralenbenutting

Melkveehouders kunnen de mineralenbenutting verbeteren door gebruik te maken van de juiste grasmengsels. Vooral de worteldiepte van een gras bepaalt hoeveel mineralen er benut worden. Engels raaigrassen wortelen maximaal tot een diepte van 25 centimeter. Rietzwenk wortelt veel dieper tot 105 centimeter. Rietzwenk stond in het verleden bekend om zijn hoge opbrengst, hardbladigheid en een lage voederwaarde. Barenbrug is er in geslaagd zachtbladig rietzwenk te ontwikkelen (NutriFibre) met een hoge voederwaarde en een betere opname.

Wat betreft de benutting van de mineralen valt rietzwenk in zeer positieve zin op.

 

 

 

Wortels tot 105 cm diep

Het grote wortelstelsel van zachtbladig rietzwenk krijgt het voor elkaar om vrijwel geen mineraal verloren te laten gaan. Mengsels met zachtbladig rietzwenk realiseren dan ook een efficiëntie van 96 procent. De verschillende typen Engelse raaigrassen komen niet verder dan een efficiëntie van 40 tot 80 procent.

 

Kortom: zachtbladig rietzwenk is gunstig voor de mineralenbenutting. Bovendien bevat zachtbladig rietzwenk een hoog eiwitgehalte – dat te verklaren is door de zeer goede benutting van de stikstof in de bodem - waardoor veehouders minder eiwitgrondstoffen hoeven aan te kopen. Ook dit is wederom weer gunstig is voor de mineralenbenutting.

 

GreenSpirit StructuurGreenSpirit•Structuur
GreenSpirit•Structuur is verkrijgbaar bij de GreenSpirit dealers. Klik hier voor een GreenSpirit dealer bij u in de buurt.