Maak uw keuze
Productcategorie
Toepassing
Eigenschappen
Reset alle filters

GreenSpirit•Smakelijke Weide

Smakelijkste gras met veel VEM
 • Het hele jaar zeer smakelijk gras
 • Flexibel inzetbaar voor beweiden en maaien
 • Besparing krachtvoer
 • Beweiden/maaien
 • Maaien
 • Blijvend grasland
 • Tijdelijk grasland
 • Nieuwe toepassing
Meer informatie

GreenSpirit•Structuur

Structuur en voederwaarde in één
 • Voorkomt pensverzuring
 • Zeer efficiënt met de mineralen stikstof, fosfaat en kali
 • Hoge opbrengst
 • Beweiden/maaien
 • Maaien
 • Blijvend grasland
 • Tijdelijk grasland
 • Nieuwe toepassing
Meer informatie

GreenSpirit•Intensieve Beweiding

Supersterke weide voor percelen rondom de stal
 • Voor percelen die intensief beweid worden
 • Geeft hele jaar veel massa
 • Geschikt voor veranderend klimaat
 • Beweiden/maaien
 • Maaien
 • Blijvend grasland
 • Tijdelijk grasland
 • Nieuwe toepassing
Meer informatie

GreenSpirit•Maaien

Kuilgras met hoogste voederwaarde
 • Maximale opbrengst kuilgras
 • Zeer goede najaarskuilen
 • Lange levensduur
 • Beweiden/maaien
 • Maaien
 • Blijvend grasland
 • Tijdelijk grasland
 • Nieuwe toepassing
Meer informatie

GreenSpirit•Doorzaai

Doorzaaien en inzaaien bij lage bodemtemperaturen
 • Doorzaaien voor meer ruwvoer
 • Snelle kieming en vestiging bij lage bodemtemperaturen 6°C
 • Hoge voederwaarde en grasopbrengst
 • Lange levensduur

 

 • Beweiden/maaien
 • Maaien
 • Blijvend grasland
 • Tijdelijk grasland
 • Nieuwe toepassing
Meer informatie

GreenSpirit•VeenWeide

Gras voor veenweides
 • Geschikt voor de teelt op veengrond
 • Mohr Anerkennung
 • Nederlandse veenweide gebieden
 • Beweiden/maaien
 • Maaien
 • Blijvend grasland
 • Tijdelijk grasland
 • Nieuwe toepassing
Meer informatie

Bar Eko

Graszaad voor de biologische melkveehouder
 • Goedgekeurd (SKAL) ecologisch graszaadmengsel van Engels raaigrasmet witte klaver
 • Dichte grasmat zodat onkruid weinig kans krijgt
 • Beweiden/maaien
 • Maaien
 • Blijvend grasland
 • Tijdelijk grasland
 • Nieuwe toepassing
Meer informatie

GreenSpirit•2-jarig Productiegras

Massale grasopbrengst en verbetering bodemstructuur
 • 35% hogere grasopbrengst
 • Verhoogt organische stof gehalte
 • Ideaal voor vruchtwisseling
 • Beweiden/maaien
 • Maaien
 • Blijvend grasland
 • Tijdelijk grasland
 • Nieuwe toepassing
Meer informatie

GreenSpirit•3-jarig Productiegras

Hoogste opname en enorme gras opbrengst
 • Enorme opbrengst
 • Flexibel in maaimoment
 • Zeer stikstofefficiënt
 • Beweiden/maaien
 • Maaien
 • Blijvend grasland
 • Tijdelijk grasland
 • Nieuwe toepassing
Meer informatie

BG 3 Superplus

Hoge opbrengst en ook geschikt voor doorzaaien
 • Intensieve beweiding
 • Hoge voederwaarde
 • Klaver bijmengen voor extra stikstofvoorziening
 • Beweiden/maaien
 • Maaien
 • Blijvend grasland
 • Tijdelijk grasland
 • Nieuwe toepassing
Meer informatie

BG 4 Superplus

Zeer smakelijk
 • Ongevoelig voor kroonroest
 • Klaver bijmengen voor extra stikstofvoorziening
 • Beweiden/maaien
 • Maaien
 • Blijvend grasland
 • Tijdelijk grasland
 • Nieuwe toepassing
Meer informatie

BG 11 Superplus

Voor gebruik op moeilijke gronden

Dit mengsel bevat Engels raaigras, timothee, beemdlangbloem en veldbeemdgras. Hierdoor heeft dit grasmengsel een prima aanpassingsvermogen voor gebruik op moeilijkere gronden en blijft ook onder minder gunstige omstandigheden productief.

 • Beweiden/maaien
 • Maaien
 • Blijvend grasland
 • Tijdelijk grasland
 • Nieuwe toepassing
Meer informatie