Eiwitteelt

Wil men in 2015 kunnen profiteren van een productief gewas, dan is inzaai van bijv. luzerne of rode klaver na granen aan te bevelen. Uiterste zaaidatum: eind augustus.Er zijn 6 vlinderbloemige gewassen in monocultuur die hiervoor in aanmerking komen: luzerne, rode klaver, esparcette, veldbonen, lupine en rolklaver. Op deze gewassen is het gangbare beheer (bemesting, gewasbescherming) toegestaan. De wegingsfactor bedraagt 0,7.

 

Luzerne

Zeer productief gewas voor 3-4 jarige teelt. Het gewas kan 4-6 per jaar vers geoogst worden en verkocht aan naburige veehouders of de grasdrogerij. Geeft een rendabel saldo van ca. € 1.050,-/ha (bron: KWIN, o.b.v. opbrengst 10 ton drogestof/ha). Luzerne wortelt zeer diep en bevordert daardoor de bodemvruchtbaarheid. Het gewas stelt wel eisen aan de grond, namelijk een goede structuur en voldoende hoge pH (voor klei > 6,0 en zand> 5,5). Ook is in alle gevallen het gebruik van zaad met een Rhizobium-coating wenselijk.  

Rode klaver

Het beste alternatief voor luzerne op de meer zure- en vochtvasthoudende gronden (bijv. dalgrond). Geschikt voor 2-3 jarige teelt. Stelt zeer weinig eisen aan management (bemesting, onkruidbestrijding) en kan 4-6 keer per jaar geoogst worden en vers verkocht aan naburige veehouders. Het gewas levert ca. 10-12 ton drogestof per hectare, wat momenteel in de veehouderij gewaardeerd wordt op ca. € 150-160,-/ton drogestof.

 

Luzerne wordt actief veredeld in Nederland en het gebruik van top-genetica staat garant voor maximale

opbrengst en persistentie. Klik hier voor meer informatie. 

 

Bij rassenkeuze is het van belang een lokaal getest en bewezen ras te gebruiken. Informeer bij uw dealer naar de juiste Barenbrug rassen voor uw gebied, of neem contact op met sales@barenbrug.nl.

 

Esparcette

Onbekend gewas in Nederland. Esparcette is geschikt voor meerjarige teelt, waarbij het gewas meerdere malen per jaar geoogst wordt en vers verkocht zou moeten worden aan de veehouderij. Gezien de relatieve onbekendheid zal de animo onder veehouders om dit te kopen laag zijn. Daarom geeft esparcette onvoldoende financieel saldo om aantrekkelijk te zijn als vergroeningsgewas.

 

Op verzoek kan Barenbrug esparcette zaden leveren. Informeer bij uw dealer of neem contact op met sales@barenbrug.nl.

 

Veldbonen

Een éénjarig gewas wat relatief onbekend is in Nederland. De bonen worden één keer per jaar gedorst en kunnen verkocht worden als veevoer. Gezien de lastige teelt (onkruid, ziektebestrijding) worden in de praktijk zeer wisselende opbrengsten waargenomen, wisselend van 3 tot 7 ton per hectare. Ook de hoge teeltkosten (ca. €800,-/ha) maken het onwaarschijnlijk dat veldbonen veel toegepast zal gaan worden als vergroeningsgewas.

 

Lupine

Eénjarig gewas waarvan de bonen als hoogwaardige eiwitbron in de veevoeding ingezet kunnen worden. In Nederland is slechts beperkt ervaring met deze teelt. Evenals bij veldbonen zijn de teeltkosten hoog en is er een vergroot teeltrisico.  

 

Rolklaver

Onbekend gewas in Nederland, met name geschikt voor schrale, arme grond. Rolklaver is geschikt voor meerjarige teelt, waarbij het gewas meerdere malen per jaar geoogst wordt en vers verkocht zou moeten worden aan de veehouderij. Gezien de relatieve onbekendheid zal de animo onder veehouders om dit te kopen laag zijn. Daarom geeft rolklaver onvoldoende financieel saldo om aantrekkelijk te zijn als vergroeningsgewas.

 

Op verzoek kan Barenbrug rolklaver zaden leveren. Informeer bij uw dealer of neem contact op met sales@barenbrug.nl.

 

De hierboven omschreven voorwaarden zijn nog niet definitief en kunnen gewijzigd worden. Er kunnen daarom geen rechten hieraan verleend worden en Barenbrug stelt zichzelf niet aansprakelijk voor de keuzes die een ondernemer op basis hiervan maakt. Voor meer informatie zie: www.toekomstglb.nl.