GLB Mosterd

Inzaai in de stoppel

  • Voldoet aan GLB vergroeningseisen
  • Verhoogt organischestofgehalte  van de bodem
  • Ontwikkelt voor inzaai in de stoppel
  • Makkelijk onder te ploegen
  • GLB mengsel

GLB Mosterd is samengesteld uit 97% Gele Mosterd en 3% Ethiopische mosterd en voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor vergroening. Het mengsel is geschikt voor late inzaai (augustus – september). In verband met zaadvorming is het aan te bevelen om bij vroege inzaai te kiezen voor een andere groenbemester, zoals GLB Tajuna.

 

Verhoogt organischestofgehalte

GLB Mosterd produceert in korte tijd veel organische stof en legt stikstof vast voor het volggewas. Het gewas heeft dikke penwortels die in 6 weken tijd de grond tot z’n 70 cm doorwortelen. GLB Mosterd wordt niet geteeld voor voederdoeleinden. Voor bestrijding van bietencysteaaltjes is de zaaitijd van het gewas meestal te laat.

 

Ontwikkelt voor inzaai in de stoppel

GLB Mosterd is ontwikkeld voor inzaai in de stoppel en daarmee ideaal voor inzaai na de graanoogst. De hoeveelheid zaaizaad bedraagt 15-20 kg per ha. Dichter zaaien geeft een snellere grondbedekking.

 

Makkelijk onder te ploegen
GLB Mosterd is gevoelig voor vorst. Het gewas zal in de winter afsterven waardoor het in het voorjaar niet doodgespoten hoeft te worden. Het restanten van het gewas zijn eenvoudig onder te ploegen. 

Specificaties
Aaltjesresistentie
Beworteling
Organische stof productie
Stikstof (N) levering
Toepasbaar als ruwvoerwinning
Cruciferen

Met strengere bemestingsnormen wordt de kwaliteit van de bodem steeds belangrijker. Een hoog organisch stofgehalte en een goede structuur van de bodem zijn onmisbaar voor een gewas. Daarnaast investeert Barenbrug in de ontwikkeling van (multi)resistente rassen van bladrammenas en gele mosterd, die tevens inzetbaar zijn als aaltjesbestrijders.

Met strengere bemestingsnormen wordt de kwaliteit van de bodem steeds belangrijker. Een hoog organisch stofgehalte en een goede structuur van de bodem zijn onmisbaar voor een gewas. Daarnaast investeert Barenbrug in de ontwikkeling van (multi)resistente rassen van bladrammenas en...

Met strengere bemestingsnormen wordt de kwaliteit van de bodem steeds belangrijker. Een hoog organisch stofgehalte en een goede structuur van de bodem zijn onmisbaar voor een gewas. Daarnaast investeert Barenbrug in de ontwikkeling van (multi)resistente rassen van bladrammenas en gele mosterd, die tevens inzetbaar zijn als aaltjesbestrijders.

Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop