GLB SoilCover

Voldoet aan GLB eisen

GLB SoilCover is een samenstelling van 97% Italiaans en Westerwolds raaigras met 3% klaver. Door deze samenstelling voldoet het mengsels aan de GLB vergroeningseisen.


Rassensamenstelling SoilCover
Voor de samenstelling van SoilCover is gebruikgemaakt van ervaringen uit Scandinavië. Daar is vanwege de lage bodemtemperaturen is een snelle kieming en vestiging belangrijk. SoilCover is gekozen uit enkele specifieke rassen westerwolds- en Italiaans raaigras.

Turbozaden, 400 per m2
Ook een hoge kiemkracht en kiemenergie dragen bij aan een snelle gewasontwikkeling. Daarom bestaat SoilCover uit speciaal geselecteerd zaaizaad met de hoogste norm voor kiemkracht en kiemenergie.

SoilCover wordt gezaaid met een dichtheid van 400 turbozaden per m2 waarmee ruim voldoende sterke planten opkomen. Hiervoor is één eenheid SoilCover per ha. nodig (afhankelijk van het soortelijk gewicht, 20 - 25 kg graszaad).

 

Voordelen Soilcover

  • lage kosten per ha
  • optimale vastlegging van mineralen
  • snellere kieming bij late inzaai
  • sterke gewasontwikkeling
  • minder vermeerdering maïswortel-knobbelaaltje, vergeleken met rogge
  • goed stikstof - vanggewas door diepe beworteling
  • veel effectieve organische stof
Samenstelling
Ras
Soort
 
97%
SoilCover
 
3%
Alexandrijnse klavers
Specificaties
zaaidichtheid/ha inzaai
1 zak
Stikstofgift per ha
50 kg
Zaaitijdstip in de stoppel
Tot 30 november
Aaltjesresistentie
Beworteling
Organische stof productie
Stikstof (N) levering
Toepasbaar als ruwvoerwinning
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Cruciferen

Met strengere bemestingsnormen wordt de kwaliteit van de bodem steeds belangrijker. Een hoog organisch stofgehalte en een goede structuur van de bodem zijn onmisbaar voor een gewas. Daarnaast investeert Barenbrug in de ontwikkeling van (multi)resistente rassen van bladrammenas en gele mosterd, die tevens inzetbaar zijn als aaltjesbestrijders.

Met strengere bemestingsnormen wordt de kwaliteit van de bodem steeds belangrijker. Een hoog organisch stofgehalte en een goede structuur van de bodem zijn onmisbaar voor een gewas. Daarnaast investeert Barenbrug in de ontwikkeling van (multi)resistente rassen van bladrammenas en...

Met strengere bemestingsnormen wordt de kwaliteit van de bodem steeds belangrijker. Een hoog organisch stofgehalte en een goede structuur van de bodem zijn onmisbaar voor een gewas. Daarnaast investeert Barenbrug in de ontwikkeling van (multi)resistente rassen van bladrammenas en gele mosterd, die tevens inzetbaar zijn als aaltjesbestrijders.

Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop