Akkerbouwer Manning: ‘RGT Planet is hier een blijvertje’

“Een heel mooi vol gewas, korrels die zeer geschikt zijn voor brouwgerst en een opbrengst van 7.100 kilo per hectare is op deze zandgrond een prima resultaat. Ja, dit is een blijvertje.” Met veel plezier blikt de Groningse teler André Manning terug op zijn eerste teeltjaar van het zomergerstras RGT Planet.

Bouwplan

“Het is hier zand op zand, met zand ertussen”, zegt hij over de Veenkoloniale zandgrond bij Ter Apelkanaal. Op steenworp afstand van de Duitse grens combineert de 48-jarige André in maatschap met echtgenote Agnes 70 hectare akkerbouw met een varkensfokbedrijf.
Het bouwplan is redelijk vast en bestaat voor de helft uit de hoofdteelt zetmeelaardappelen, een kwart suikerbieten en een kwart granen. Gemiddeld zaait hij jaarlijks 15 tot 20 hectare graan. “Jarenlang teelden we alleen gerst, maar sinds vier jaar half gerst half tarwe. En dat bevalt heel goed. Graan is prima als voorgewas voor aardappelen. Je kunt vroeg oogsten, zodat je er een groenbemester achteraan kunt zaaien.” Bij Manning is dat de laatste jaren Japanse haver.

Nieuwe topper RGT Planet

“In principe kiezen we een ras dat brouwgerstwaardig is”, zegt André over de rassenkeuze van zijn zomergerst. Omdat Leverancier Schuitema zich lovend uitliet over RGT Planet en ook de rassenlijst van CSAR uitstekende rapportcijfers liet zien voor opbrengst en landbouwkundige eigenschappen, koos Manning er een jaar geleden voor de helft van het areaal zomergerst in te zaaien met de nieuwe topper. “Zo kon ik hem zelf testen en vergelijken met het ras dat ik al langer teelde.”
RGT Planet is in West-Europa het meest geteelde ras en wordt door mouterijen als ‘zeer geschikt’ beoordeeld. Het ras heeft voor de bierindustrie een wenselijk grote korrel, goed eiwitgehalte en levert een gezond financieel rendement. Op de NIBEM waarderingslijst 2018 – de hitlijst van de mouterijen en brouwerijen - wordt RGT Planet als positief beoordeeld. Behalve dat het ras buitengewoon goed produceert, heeft een uitstekend volgerstgehalte (boven 90%) en beste gezondheidstoestand.

Het was vorig seizoen om te proberen, maar ik weet nu zeker dat RGT Planet een blijvertje is.

André Manning

Blijvertje

“Het was vorig seizoen om te proberen, maar ik weet nu zeker dat het een blijvertje is”, zegt André. Het was zeker geen perfect graanjaar en toch blikt hij met plezier terug op het achterliggende teeltseizoen. De zomergerst werd op 7 april gezaaid en vier maanden later – op 4 augustus – oogstte hij het rijpe graan met zijn eigen combine. “Ik kan de dorstrommel zelf afstellen en het ideale oogstmoment kiezen.”
“Tijdens de lange droogte in juni heb ik wel één keer beregend om doorwas te voorkomen. Dat heeft heel goed uitgepakt.” Twee keer ging hij met de veldspuit over de gerst: op 22 mei met een blend tegen onkruiden, op 14 juni om het gewas ‘af te spuiten’. Zijn graan bemest hij liever met kunstmest dan met drijfmest. Boven de bodemvoorraad van ruim 10 kilo N (nawerking) brengt hij per hectare 375 kg KAS (97,5 kg N) en zo krijgt de zomergerst de gewenste 110 kg N per hectare. “De mest van de zeugen brengen wij grotendeels op de aardappelen en bieten.”

Mooi saldo

André Manning heeft in de praktijk ervaren dat RGT Planet onder de brouwgerstrassen een uitblinker is dankzij de ijzersterke combinatie van korrelopbrengst en brouwkwaliteit. Zo bedroeg de opbrengst van RGT Planet op de droge zandgrond bij Ter Apelkanaal 7.100 kilo per hectare, een uitstekend resultaat en ruim één ton meer dan het andere ras zomergerst. Ook het hectolitergewicht (64,5 kg) en een perfect eiwitgehalte (11,0 procent) van RGT Planet maken van de Groningse akkerbouwer een tevreden man.
RGT Planet is prima brouwgerstwaardig. Dat wordt ook bevestigd door Mulder Granen in Musselkanaal, waar André zijn gerst levert. “Het is een goed product. Wij zien een groeiende vraag naar dit ras”, aldus een woordvoerder. Over het saldo is Manning best te spreken. Ook de brouwgerstpremie van Mulder Granen, die schommelt tussen € 15 en € 25 per ton, is een welkome bonus. “Ja, dat is natuurlijk mooi meegenomen.” Logisch dat RGT Planet bij Manning dit jaar mag rekenen op maximale ruimte in het bouwplan. “We gaan 8 tot 10 hectare brouwgerst telen en dat hele areaal wordt RGT Planet.”

Aankoop en advies

Meer informatie over RGT Planet leest u op de productpagina RGT Planet of vraag er naar bij uw zaaizaadleverancier.

 

terug