Grasgroenbemesters als vangewas na de oogst

 

De bodem als basis, zo luidt het thema van dit jaar in de akkerbouw. Zo als algemeen bekend verbeteren groenbemesters de bodem. Om daarnaast in aanmerking te komen voor de vergroening subsidie dienen de gebruikte groenbemesters te voldoen aan de GLB eisen. Tijdens de CZAV open dag 2015 waren verschillende grasgroenbemesters met GLB keurmerk te beoordelen. Naast de uitstekende bijdrage aan het organisch stofgehalte en de grondstructuur leveren grasgroenbemesters onder het hoofdgewas, bijv. mais en granen, andere zeer interessante voordelen op voor akkerbouwers. Benieuwd naar de mogelijkheden voor inzaai gelijktijdig met mais en wintertarwe ? Bekijk de informatieve video of download de groenbemesters brochure 2015.