‘Porthus heeft zich hier al twee jaar bewezen’

Net als bij veel collega-akkerbouwers heeft het wintertarweras Porthus ook bij Ronald Hoekman, die samen met echtgenote Helga zijn bedrijf runt in Zeewolde, bewezen dat vroegheid en een goede opbrengst hand in hand kunnen gaan. “Half juli konden we al dorsen en dat leverde toch mooi 11 ton graan en 5,5 ton sto per hectare op. Daar ben ik best over te spreken”, vertelt een meer dan tevreden akkerbouwer.

Bewuste keuze

Akkerbouwer Hoekman stapt pas over op een nieuw ras wanneer hij ervan overtuigd is dat het nieuwe ras een meerwaarde heeft. In samenspraak met zijn teeltadviseur Gert Jan Oosterhuis koos hij voor het oogstjaar 2017 voor nieuwkomer Porthus. “Het is een vroeg ras met goede cijfers op de PPO-lijst.” Hij zaaide 13,5 hectare in met het nieuwe ras. De overstap werd rijkelijk beloond want gemiddeld bracht Porthus vorig jaar 11.300 kilo per hectare op. Ook de vroege oogstrijpheid – hij kon het graan 10 dagen eerder oogsten dan zijn tweede ras - ziet hij als plus. “Zo kan ik de oogst gespreid van het land halen.”

Goede ervaring was reden om weer te kiezen voor Porthus

De prima opbrengst en teelteigenschappen van Porthus waren voor Hoekman goede redenen om ook voor het oogstjaar 2018 te kiezen voor Porthus. De voorvrucht was aardappelen, want hij weet dat de structuur van aardappelgrond na het rooien heel fijn is en ideaal om wintertarwe in te zaaien. Na het rooien van de aardappelen maakte Ronald al op 4 oktober zijn rondgang met de zaaimachine. “Omdat we vroeg konden zaaien, is het gewas goed op gang gekomen en was het land snel bedekt. Voor de droogte was het al goed in ontwikkeling.” De bemesting bestond in februari uit een gift van 300 kilo KAS per hectare, om zo de tarwe extra groeikracht te geven, en daarna bracht hij per hectare 40 ton varkensdrijfmest uit de decanter (laag gehalte fosfaat, hoog gehalte stikstof) met de sleepslangenbemester. In de lente zijn twee bespuitingen uitgevoerd tegen onkruid. “De mest lag er op tijd op, zodat het gewas prima kon doortrekken.”

Bevestiging

In tegenstelling tot andere teeltgebieden was er op de polderklei van verdroging geen sprake. De groei zat er goed in de het gewas rijpte prima af. Reeds op 16 juli kon de combine aan de slag in de Porthus, waarmee de vroegheid van het ras nog maar eens werd bevestigd.  “Het is een goed tarweseizoen geweest”, zegt de akkerbouwer. De zeer vroegrijpe Porthus, die volgens de PPO-lijst een 8,0 scoort voor vroegheid, heeft volgens de Flevolandse akkerbouwer optimaal geprofiteerd van het warme en droge weer.

Ook in 2018 uitstekende opbrengst

Porthus geeft ook dit jaar op de polderklei een voor 2018 zeer goede hectareopbrengst van 11.000 kilo. “Een week vroeger dan Benchmark”, dat een vergelijkbare hectareopbrengst gaf. Het vochtpercentage dat hij uit het overzicht van afnemer Agrifirm afleest (14,6 %), sluit aan bij de hoge klassering van het ras op de SPNA-lijst, evenals het hoge hectolitergewicht van 81 kilo. Dat hij met Porthus dit jaar bovendien een hoge opbrengst van 5,5 ton stro van elke hectare haalde, stemt de teler uit Zeewolde tot tevredenheid.

Samen met collega-graantelers ziet Ronald Hoekman dat Porthus in de praktijk al twee jaar de mooie rapportcijfers op het land waar maakt. De uitstekende opbrengst in graan en stro is koren op zijn molen. Hij twijfelt er dan ook niet aan om ook volgend jaar weer 13,5 hectare graanland in te zaaien met Porthus.

Van melkveebedrijf naar akkerbouw

De 47-jarige Ronald Hoekman stapte in 2006 over van melkvee naar akkerbouw. Het melkveebedrijf, waar zijn vader in 1988 was gaan boeren, werd ‘omgebouwd’ naar puur akkerbouwbedrijf. Hoewel hij de kneepjes van het vak nog moest leren, wist Ronald zijn draai als akkerbouwer snel te vinden. Hij teelt zijn gewassen op prima kleigrond, die varieert van 45 tot 50% afslibbaar. “En het humusgehalte is 5 tot 6 procent”, voegt de akkerbouwer eraan toe.
De Flevolander werkt met een vast bouwplan bestaande uit aardappelen (27 ha), wintertarwe (27 ha), suikerbieten (20 ha), uien (13,5 ha), wortelen (13,5 ha) en erwten (7 ha). Belangrijk vindt Ronald het dat de wintertarwe, die met 25% een belangrijk deel van het areaal uitmaakt, bijdraagt aan de vitaliteit van zijn land.  Graanteelt geeft structuur aan de bodem en houdt het humusgehalte in de grond op peil. Om de oogst te spreiden kiest hij twee verschillende rassen uit het rassenpakket. Van elk ras wordt 13,5 hectare gezaaid.

Heeft u ook belangstelling voor Porthus?

Bent u ook enthousiast over Porthus of wilt u meer informatie over de nieuwe wintertarwe? Neem dan contact op met uw zaaizaadleverancier.

terug