‘Porthus voldoet aan vier belangrijke voorwaarden’

“Dit ras is gezond, heel vroeg, stevig en hij brengt goed op. Dat zijn voor mij vier belangrijke voorwaarden waar een tarwe aan moet voldoen.” Het zijn lovende woorden die akkerbouwer André Edens uit het Groningse Nieuw Beerta laat neerdalen over het nieuwe wintertarweras Porthus. Het juist afgesloten seizoen leverde hier voor het harde bewijs.

Akkerbouwbedrijf Edens

Op zijn akkerbouwbedrijf van 450 hectare werkt André Edens (43) met suikerbieten en wintertarwe als hoofdgewassen. In het bouwplan is er verder ook plaats voor gerst, koolzaad, luzerne en vogelakker. Het is zeer zware klei met grotendeels 65 tot 83 procent afslibbaar waar zijn gewassen op worden geteeld.

 

Vroeg oogstbaar

Met circa 250 hectare per jaar neemt wintertarwe op akkerbouwbedrijf Edens ruim de helft van het areaal in beslag. Voor André is alle reden om goed na te denken over de rassenkeuze. Gemiddeld staan er zes verschillende rassen op zijn land. “Behalve de landbouwkundige eigenschappen speelt ook het oogstmoment een rol”, legt hij uit. Hij zoekt graag naar nieuwe rassen met veel potentie, zoals Porthus. Daarom koos hij er voor om 5 hectare in te zaaien. De voorvrucht was suikerbieten.
Hoewel het in het begin van het jaar vrij lang koud bleef, heeft de lengtegroei tijdens de warme weken stevig doorgezet. “Tot de aar er in was hebben we in één week bijna een verdubbeling van de lengte gezien.” In tegenstelling tot enkele andere rassen op de kleigrond van Edens, bleef Porthus kaarsrecht overeind. Het is stevig en bladgezond. “Porthus is heel goed in de benen gebleven”, zegt hij goedkeurend. Het ras bezit uitstekende resistenties tegen roest en fusarium. Om blad- en aarziekten uit het gewas te houden en voor groeiregulatie ging Edens er vier keer met de veldspuit overheen.

Zeer vroeg oogstrijp

In vergelijking met andere vroege rassen kon Porthus een kleine week eerder worden geoogst, heeft Edens ervaren. Dat vergroot de flexibiliteit van de oogst. “Hij is gewoon de vroegste” en dus kon er begin augustus worden gedorsen. Terwijl de oogst van Porthus al droog in de schuur lag, moest het dorsen van andere rassen nog beginnen. Het onbestendige weer speelde de akkerbouwer parten. “Het was moeizaam oogstweer. Steeds maar wachten op een aantal aaneengesloten droge dagen. Ook het stro hebben we veel later kunnen persen.” Het zaaien van een groenbemester kon op deze percelen ook pas later beginnen.

Ruim 12 ton oogst

Dat Porthus vitaal is, niet gevoelig is voor legering en vroeg kan worden geoogst vindt André Edens zeer gunstige kwaliteiten, maar de belangrijkste eigenschap vindt hij toch wel de opbrengstpotentie. Met een opbrengst van ruim 12 ton per hectare is de Groningse akkerbouwer zeer te spreken over Porthus. “Dat is hartstikke goed en het ligt ook boven het gemiddelde van al mijn rassen”, zegt hij bevlogen. Dat het ook een langestroras is, draagt alleen maar bij aan het saldo. André is zo overtuigd van de nieuwkomer dat hij als een ‘reuzensprong’ het areaal Portus vergroot van de 5 hectare dit jaar naar ± 70 hectare in 2018.

Aankoop en advies

Meer informatie over Porthus leest u op de productpagina Portus of vraag er naar bij uw zaaizaadleverancier.

 

terug