Pas op met uitrijden van drijfmest en N-kunstmest. Door de droogte en met koeien op stal zal de mestopslag aardig vol zijn. Als er nu weer regen valt, rij dan niet te veel drijfmest uit. Het gras moet zich eerst herstellen en zal niet zo snel meer groeien. Het neemt echter wel snel nitraat op.

 

Voer koeien stikstofarm materiaal zoals mais en stro bij als u aan het beweiden gaat. Het is onverstandig jongvee of droge koeien buiten alleen gras te laten vreten na de droogte. Een hoog nitraatgehalte is te verwachten als het gras extreem donker groen is. Overleg met uw voerleverancier over de mogelijkheden deze problemen te voorkomen. Deel-weidegang kan een oplossing zijn.

 

Als u verwacht dat het nitraatgehalte verhoogd is (of dit weet op basis van de kuiluitslagen), voer dan andere producten bij en zorg voor een goed verdeelde voeropname over de dag om problemen te voorkomen.

Dit is een test quote

kate

Wat veroorzaakt nitraatvergiftiging?

De oorzaak is een overaanbod van stikstof in de bodem door bemesting in combinatie met een watertekort. De plant groeit nog niet maar kan ook de stikstofopname niet weigeren. Door het hoge aanbod en de eerste regen is er dus veel nitraat in de plant aanwezig. De plant heeft tijd nodig om van nitraat eiwit te maken en heeft daarvoor ook veel water nodig. In de pens van de koe wordt dit nitraat vervolgens omgezet naar nitriet; dit zorgt voor de vergiftiging. Als de vulva van de koe bruin wordt zijn problemen te verwachten

 

Menig veehouder zal zich het droge jaar 1976 herinneren, toen bij de weersomslag het gras te snel groeide en de stikstof onvoldoende kon worden omgezet naar eiwit en dus hoge concentraties nitraat bevatte. Dit leverde destijds veel dode koeien op. Dit jaar heeft veel overeenkomst met 1976.

terug