Project KLIMGRAS

Lees meer over ons project KLIMGRAS en hoe we werken aan het vinden van droogtebestendige grasrassen om de landbouw te helpen aanpassen aan het veranderende klimaat. Ontdek hoe deze inspanningen melkveehouders kunnen ondersteunen bij het beheren van droogtestress en het verbeteren van duurzaamheid. Lees het volledige artikel hier.

Project SoilProS

Ontdek de verborgen wereld onder onze voeten met Project SoilProS. Samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) onderzoeken we hoe we het rijke bodemleven in de landbouw optimaal kunnen benutten en verbeteren. Leer hoe kunstmatige intelligentie wordt ingezet om complexe patronen te ontrafelen en het bodemleven voorspelbaar te maken, met als doel duurzamere voedselproductie mogelijk te maken. Leve(n) de bodem! Lees meer over ons project hier.

Project Integrale aanpak ammoniak en methaan

Lees meer over ons project 'Integrale aanpak ammoniak en methaan', in samenwerking met Aeres Hogeschool in Dronten, waarin we ons richten op het verminderen van de uitstoot van methaan en ammoniak in de veehouderij. Ontdek hoe veevoer en optimaal graslandbeheer kunnen bijdragen aan het bevorderen van duurzaamheid en een toekomstbestendige veehouderij. Samen werken we aan oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Lees meer over ons project hier.

Project AIS

We werken ook samen met verschillende scholen. Jonge mensen zorgen voor frisse ideeën en werkwijzen! We hebben bijvoorbeeld elk jaar studenten van verschillende opleidingen die stage bij ons komen lopen. Verschillende afdelingen zijn jaarlijks voorzien van een stagiair(e)! 

We werken ook met studenten om te denken over nieuwe ideeën voor onze sector en ons bedrijf. Tijdens innovatieve minoren gaan studenten in een heterogene samenstelling aan de slag met een vraag. Dit resulteert in uiteenlopende ideeën voor activaties en campagnes. Deze nieuwe input houdt ons scherp en resulteert in nieuwe inspiratie!

Samenwerken

Behalve de voor de hand liggende stakeholders als universiteiten en onderzoeksinstellingen, is voor Barenbrug óók de samenwerking met de klant heel belangrijk. We werken met een distributiekanaal met focus op de eindklant. We streven naar een partnerschap met onze distributeurs in plaats van een leverancier-klant relatie. De wijze waarop we dit invullen, overleggen we met de leverancier. Daardoor kan dit per relatie verschillen.

Zo is een deel van onze klantenkring betrokken bij de ontwikkeling van innovatieve producten, al in een vroeg stadium. Dat begint met meedenken over wat de markt vraagt tot de meer technische invulling. Andere partners haken in een later stadium aan, bijvoorbeeld met hulp bij praktijkproeven.

Ook zijn er partners waarmee we marktonderzoek opzetten. Van simpele vragenlijsten tot zeer uitgebreide kringgesprekken met degenen die uiteindelijk met ons graszaad werken, zoals veehouders, greenkeepers of hoveniers. Op deze manier werken we samen met onze sterke en betrouwbare partners aan grasoplossingen voor de toekomst. Klantgericht, schouder aan schouder met onze distributeurs.

terug