Project KLIMGRAS

Lees meer over ons project KLIMGRAS en hoe we werken aan het vinden van droogtebestendige grasrassen om de landbouw te helpen aanpassen aan het veranderende klimaat. Ontdek hoe deze inspanningen melkveehouders kunnen ondersteunen bij het beheren van droogtestress en het verbeteren van duurzaamheid. Lees het volledige artikel hier.

Project SoilPros

Ontdek de verborgen wereld onder onze voeten met Project SoilProS! Samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) onderzoeken we hoe we het rijke bodemleven in de landbouw optimaal kunnen benutten en verbeteren. Leer hoe kunstmatige intelligentie wordt ingezet om complexe patronen te ontrafelen en het bodemleven voorspelbaar te maken, met als doel duurzamere voedselproductie mogelijk te maken. Leve(n) de bodem! Lees meer over ons project hier.

Project Integrale aanpak ammoniak en methaan

Lees meer over ons project 'Integrale aanpak ammoniak en methaan', in samenwerking met Aeres Hogeschool in Dronten, waarin we ons richten op het verminderen van de uitstoot van methaan en ammoniak in de veehouderij. Ontdek hoe veevoer en optimaal graslandbeheer kunnen bijdragen aan het bevorderen van duurzaamheid en een toekomstbestendige veehouderij. Samen werken we aan oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Lees meer over ons project hier.

terug