Project SoilProS

Bij het woord natuur denk je gelijk aan zichtbare planten en dieren. Minstens zo belangrijk is de natuur onder onze voeten. Wist je dat een handvol grond zo’n vijfduizend soorten bodemleven en tien miljard individuele organismen bevat? Dit rijke bodemleven is drijvende kracht achter veel belangrijke processen voor de landbouw. De vraag is: hoe kunnen we het bodemleven in de landbouw zo goed mogelijk benutten en verbeteren? 
 
Project SoilProS 
Samen met onder andere het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) werken we aan het project SoilProS. Binnen dit project onderzoeken we hoe landbouwgronden multifunctioneel ingezet kunnen worden. Het doel is om te ontdekken welke gewassen, rassen, organismen en substraten een rol spelen bij dit proces. Met behulp van kunstmatige intelligentie worden moeilijk te vinden patronen geïdentificeerd. Hierdoor wordt het bodemleven voorspelbaar en kan de voedselproductie verduurzamen. Leve(n) de bodem! meer informatie over dit project? Klik hier.

Benieuwd naar de andere samenwerkingen?

Bekijk het projecten overzicht om een beter beeld te krijgen van onze mooie samenwerkingen en lopende projecten.

terug