2024_Project integrated approach to ammonia and methane!

Project Integrale aanpak ammoniak en methaan

De duurzaamheid van veehouderijen ligt momenteel onder de loep. De komende jaren moet de uitstoot van methaan en ammoniak binnen veehouderijen omlaag. Methaan is een broeikasgas dat vrijkomt bij de afbraak van veevoer in de pens van de koe, dat vervolgens door de koe wordt uitgestoten door het laten van boeren en scheten. Ammoniak is een gas dat voorkomt in de urine van de koe. Hoe kan de uitstoot van methaan en ammoniak op korte termijn worden verlaagd? 

 

Deze vraag staat centraal in het project 'Integrale aanpak ammoniak en methaan' in samenwerking met Aeres Hogeschool in Dronten. In dit project wordt onderzocht hoe veevoer en optimaal graslandbeheer kunnen bijdragen aan het terugdringen van methaan- en ammoniakemissies. Wij hopen deze kennis toe te passen in onze producten en zo bij te dragen aan een toekomstbestendige en duurzame veehouderij. Benieuwd naar meer informatie? Klik hier.

Benieuwd naar de andere samenwerkingen?

Bekijk het projecten overzicht om een beter beeld te krijgen van onze mooie samenwerkingen en lopende projecten.

terug