Bemest tijdig uw graszaadperceel

Januari 2015 - Vanaf 15 februari mag er weer bemest worden. Voor roodzwenkgras en veldbeemdgras is het van belang dit zo spoedig mogelijk te doen. Omdat de omstandigheden per perceel en regio verschillen, adviseren we u te overleggen met uw teeltadviseur. Ook rietzwenkgras kan vroeg worden bemest, maar hiervoor heeft u nog de tijd tot 15 maart.

 

Vanwege het uitblijven van de winter groeien de gewassen door, dus ook de onkruiden ontwikkelen zich sterk. In roodzwenkgras en veldbeemdgras is het daarom belangrijk op tijd het straatgras en andere ongewenste planten te bestrijden met een Husar bespuiting. In percelen met Engels raaigras en rietzwenkgras kunnen de onkruiden  duist en ruwbeemd bestreden worden met het middel Puma S. EW.

Neem bij het bestrijden van onkruiden tijdig contact op met uw teeltadviseur.

 

Diverse percelen,  met name Engels raaigras hebben zich sterk ontwikkeld. Het is zinvol om deze percelen  te beweiden door schapen. Beweiden tot half maart is geen enkel probleem in percelen met Engels raaigras.

Uw reactie
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.