Nieuwsbrief graszaadteelt maart 2019

Met deze nieuwsbrief willen we u graag wijzen op een aantal belangrijke zaken die met graszaadteelt samenhangen.

Bemesting

Onze teeltadviseurs hebben afgelopen maanden reeds de bemestingsadviezen bij u uitgebracht.  Het merendeel zal inmiddels uitgevoerd zijn, onder andere dankzij de mooie dagen eind februari. Ondanks dat zijn er nog enkele percelen die te nat waren voor een bemesting. Voor zover nog niet uitgevoerd, adviseren wij u dit met spoed te doen.

 

Hebt u nog vragen rondom de bemesting (bv. over aanwending drijfmest): raadpleeg uw teeltadviseur!

Onkruidbestrijding

De vrijstellingsaanvraag van Fox voor de bestrijding van ereprijs en paarse dovenetel is voor 2019 wederom goedgekeurd voor de graszaadteelt. Wij adviseren de Fox (toegelaten dosering: 0,65 liter/ha ) zo spoedig mogelijk te spuiten in combinatie met Primstar (1 ltr/ha) of Tapir (1 – 1,5 ltr/ha). Spuit ’s ochtends vroeg over een licht dauwnat gewas. Wacht niet met spuiten tot het onkruid is afgehard, want dan is , met name de 0,65 ltr Fox/ha. onvoldoende effectief.

 

Het Ctgb heeft 27 februari de herregistratiebesluiten genomen over de ethofumesaat-producten Tramat en Oblix. Klik hier voor de persberichten van het Ctgb. Samengevat zijn de gevolgen voor de graszaadteelt: 

 

  • Oblix 200 EC en Tramat 200: de toelating in graszaadteelt en graszodenteelt vervalt.
  • Oblix 500 SC: 1 ltr p/ha. Toepassen over het gewas, dus ná opkomst. ·Tramat 500: 0,5 – 2 ltr p/ha. Toepassen vóór opkomst.  

 

De aflevertermijnen voor de huidige etiketten (d.w.z. etiketten vóór deze herregistratiebesluiten) is 28 juni 2019.

Grassen bestrijding

Puma Extra EW werkt tegen duist, ruwbeemd en heeft een nevenwerking op windhalm.

Dosering 0,8 tot 1,2 L per ha. (0,5 ltr/ha olie toevoegen verbetert de werking en is veilig voor het gewas, hoewel elke Puma-bespuiting nooit zonder risico is voor de opbrengst.). Spuiten bij een hoge RV . Toepassen in raai- en rietzwenk grassen.

Toepassing liefst zo vroeg mogelijk in maart, wanneer duist en/of ruwbeemd gevonden en bestreden móeten worden. Ruwbeemdbestrijding is in een aantal gevallen minder belangrijk. Neem geen onnodig risico voor kwaliteit en/of opbrengst. Raadpleeg bij twijfel uw teeltadviseur.

 

Hussar OD werken tegenstraatgras en ruwbeemd en bestrijdt een breed assortiment  dicotylen zoals: varkensgras, kamille, klein kruiskruid, ereprijs en paarse dovenetel.

Toepassen in roodzwenk, veldbeemd en struisgras.

Advies: Spuit ‘s morgens op een dauwnat gewas bij een dagtemperatuur van minimaal 8 – 10 °C.

Dosering : 100 ml Hussar OD (Hussar (vloeibaar) + 1 ltr olie/ha.

Oblix 500: werkt tegen duist en straatgras. Voorjaarstoepassing: 1 ltr p/ha. Effectief bij kleine duist en straatgras en toepassing kort voor of tijdens regen. Voorjaarstoepassing heeft geen enkele zin wanneer de grond droog is en geen regen verwacht wordt.

Overleg altijd met uw teeltadviseur welke combinatie van middelen en dosering op uw perceel gewenst is.

Doorgeven juiste e-mail adres

Wij vragen om uw contactgegevens te controleren. Het doorgeven van het juiste e-mail adres is van groot belang nu de voorschotten en eindafrekeningen per e-mail worden verzonden. U kunt deze gegevens aan uw teeltadviseur doorgeven of op ons kantoor in Nijmegen. Voor het doorgeven van wijzigingen aan ons kantoor kunt u gebruik maken van het mailadres llamers@barenbrug.nl. 

Westerwolds 2019

Wilt u nog keuze maken voor zomergraan of Westerwolds raaigras? Er is nog steeds behoefte aan areaal Westerwolds raaigras is, met name voor de recreatierassen is er nog volop areaal beschikbaar.  

Teelt 2020

Onlangs hebben wij voor het Engels raaigras het teeltplan 2020 vrijgegeven. U kunt reeds nu bij uw teeltadviseur tegen aantrekkelijke condities contracten afsluiten voor het Engels raaigras. Daarnaast is er nog ruimte om voor roodzwenk en rietzwenk voeder contracten af te sluiten, maar wees er op tijd bij. We zien namelijk dat er behoorlijk wat interesse is, informeer tijdig naar de mogelijkheden.   

 

Verder hebben wij nog volop mogelijkheden voor de teelt van veldbeemd, in onderzaai van vlas en erwten een aantrekkelijke optie. Daarnaast hebben we de prijzen ten opzichte van 2019 voor verschillende rassen verhoogd. Informeer hiervoor bij uw teeltadviseur, zij kunnen met u de mogelijkheden hiervoor bespreken.

terug