Teeltmaatregelen maart 2017

Bemesting

Zeker vroege grassoorten als rietzwenk, roodzwenk,  veldbeemd en vroege typen raaigras moeten op tijd een stikstofbemesting krijgen. Benut hiervoor de rijdbare dagen om zonder insporing drijfmest te rijden op uw percelen.

Onderzoek van de laatste jaren heeft aangetoond dat een zwavelbemesting een hogere opbrengst geeft, met name op overjarige percelen.

 

Onkruidbestrijding

Zodra de percelen en onkruiden hersteld zijn van de winter is het belangrijk om al spoedig een onkruidbestrijding uit te voeren. Als er nog een grassenbestrijding moet plaatsvinden dan heeft deze als eerste de voorkeur, mits de onkruidgrassen voldoende ontwikkeld zijn.

Een bestrijding tegen (zaad)onkruiden kan 7-10 dagen na de grassenbestrijding plaatsvinden, behalve  wanneer er Puma gespoten is, dan zal men minimaal 10-14 dagen moeten wachten.

 

Bestrijding ongewenste grassen

 

Puma

 • Werking: tegen duist, ruwbeemd en heeft een nevenwerking op windhalm.
 • Toepassing; in raaigrassen en rietzwenk.
 • Gebruiksaanwijzing: dosering 0,8 tot 1,2 liter per ha. Voeg eventueel wat olie toe voor betere werking.

 

Hussar

 • Werking: tegen straatgras en ruwbeemd en een breed assortiment dicotylen waaronder varkensgras, kamille, klein kruiskruid , ereprijs en paarse dovenetel.
 • Toepassing: alleen in roodzwenk en veldbeemd.
 • Gebruiksaanwijzing: spuiten ‘s morgens op een dauwnat gewas, bij een hoge relatieve luchtvochtigheid en bij groeizaam weer.

Dosering 150-200 gram Hussar + 1 liter olie per ha (of 75-100 ml Hussar vloeibaar + olie).

 

Tramat 200

 • Werking: tegen (kleine) duist en straatgras.
 • Toepassing: in raaigrassen en rietzwenk.
 • Gebruiksaanwijzing: spuiten op vochtige grond of als regen verwacht wordt.

Onder droge omstandigheden kan men olie toevoegen voor een betere (contact) werking. Dosering 4-7 liter per ha.

 

Fox 480 SC

 • Toepassing: voor de teelt van graszaad is vanaf 9 maart is er een tijdelijke toelating van 120 dagen afgegeven. Het middel is vanaf 29 maart beschikbaar bij de leveranciers.
 • Werking: de probleemonkruiden zoals paarse dovenetel, ereprijs en akkerviool zijn met dit middel goed te bestrijden.
 • Gebruiksaanwijzing: het onkruidbestrijdingsadvies voor 1e jaars percelen Engels raaigras en rietzwenk is:

Verwacht u akkerdistels? Gebruik 0,65 liter Fox + 1 liter Primstar + 0,05 liter (50 ml) Primus + 0,3 liter Starane Top per ha.

Is het perceel distelvrij: Gebruik dan 0,65 liter Fox + 1,5 liter Tapir* per ha.

*Tapir is toegelaten in de graszaadteelt met 1,5 liter per ha per seizoen. Wanneer je deze dosering in het vroege voorjaar gebruikt is een distelbestrijding in mei niet meer mogelijk, omdat MCPA in graszaad geen toelating heeft.

 

Bestrijding van breedbladige onkruiden

Door het wegvallen van verschillende bestrijdingsmiddelen voor de graszaadteelt en de onduidelijkheid over nieuwe toelatingen van middelen, kunnen we op dit moment geen “standaard” advies geven.

Er blijven gelukkig nog voldoende middelen over voor een goede bestrijding van de onkruiden.

Met de toelating van Callisto, Tapir en Fox zijn de mogelijkheden ook weer sterk verbeterd.

Overleg altijd met uw teeltadviseur welke combinatie van middelen en dosering op uw perceel gewenst is.

 

Inzaai onder dekvrucht voor graszaadteelt oogst 2018

Wij hebben mogelijkheden voor inzaai onder dekvrucht tegen gunstige voorwaarden. In late tarwe, zomergerst, vlas, blauwmaanzaad, (veld)bonen of (droge) erwten/kapucijners kunt u zeer goed gras inzaaien. Dus niet alleen als groenbemester, maar ook voor de graszaadteelt. Overleg met uw adviseur wat het beste bij u past.

 

Westerwolds

Wilt u nog kiezen tussen de teelt van zomergraan of Westerwolds raaigras zaadteelt? Westerwolds raaigras kan een hogere financiële opbrengst geven dan zomergranen. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden hiervoor bij uw teeltadviseur.

 

Korting Barenbrug-graszaden of groenbemesters

We wijzen u op het kortingssysteem voor Barenbrug graszaadtelers bij aankoop van Barenbrug graszaden en groenbemesters. U kunt onze producten gewoon aankopen bij uw leerancier. Wanneer u een kopie van de aankoopnota stuurt aan de afdeling Productie van Barenbrug Holland BV, ontvangt u €15 korting per 100 kg product. Deze korting wordt verrekend met de eindafrekening van uw graszaadteelt.