Veldkeuring 2018

De veldkeuring van uw graszaadperceel zal binnenkort, afhankelijk van de doorschietdatum, gaan plaatsvinden.

Veldkeuring

De CZ-percelen zullen veelal door uw eigen teeltadviseur gekeurd worden. De basiszaadpercelen zullen door uw teeltadviseur samen met een collega teeltadviseur gekeurd worden. De keuringen van het basiszaad vinden in de meeste gevallen twee keer plaats. De eerste keuring vegetatief en de tweede keuring voor de bloei. Daarom vragen we uw aandacht voor het volgende:  

 

Het perceelsbordje moet bij de ingang van het perceel zijn geplaatst. Bij afwezigheid moet het perceel worden afgekeurd.  Wilt u een voldoende lange lat of paal gebruiken, zodat het bordje goed zichtbaar is?

 

Om mechanische vermenging te voorkomen moet tussen percelen met twee verschillende soorten of rassen, een scheiding van tenminste 50 cm worden aangehouden. Het beste is om deze scheiding aan te brengen met Roundup. Op het moment van de keuring moet de scheiding dan ook werkelijk zichtbaar zijn. Wanneer op een perceel van hetzelfde ras zowel basiszaad als gecertificeerd zaad wordt geteeld is duidelijk afzetten met piketten voldoende. Dit afzetten met piketten is ook voldoende indien een eerstejaars en tweedejaarsperceel naast elkaar worden geteeld. De randen en slootkanten van percelen dienen te worden gemaaid kort voor het doorschieten en veldkeuring om ongewenste vermenging of kruisbestuiving tegen te gaan. Ook dient te worden gelet op bermen, aangrenzende paardenweiden en dergelijke. Ook deze moeten worden gemaaid, wanneer bloeiende kruisbestuivende planten aanwezig zijn. 

Groeiregulatie

Voor de raaigrassen, rietzwenken en sommige andere soorten kan een bespuiting met Moddus zinvol zijn. Dit meestal met uitzondering van de grasveldtypes. Overleg met uw teelt adviseur. Vaak is een gewaslengte van 15 tot 20 centimeter het geschikte tijdstip. De bespuiting kan het beste worden uitgevoerd met zonnig weer. De dosering is afhankelijk van de stand en het ras.  

Roest in veldbeemdgras

In veldbeemd is een roestaantasting op aar en/of aarstengel schadelijk. Hoewel een roestaantasting op het blad in dit stadium niet direct een probleem vormt, is een bespuiting toch zinvol. Bestrijding van roest vóór de bloei op het blad voorkomt een razendsnelle aantasting van de zaadstengels. Te gebruiken middelen zijn:

 

  • Prosaro 1 liter, maximaal 1 x per seizoen.
  • Sphere EC 0,5 liter, maximaal 2 x per seizoen.

 

Alleen het middel Prosaro is zowel curatief als preventief. Sphere werkt alleen preventief. 

Meeldauw

Let op dat er in uw perceel geen meeldauw optreedt. Deze aantasting kan bij alle grassoorten voorkomen. U kunt dit herkennen aan witte stippen op de bladeren, die later een wit/grijs schimmelpluis vormen. De activiteit van de meeldauw neemt af naarmate de buitentemperatuur daalt.

Zwarte roest in Engels raaigras

De schade veroorzaakt door deze roest kan enorm zijn, onderschat het niet. De roest is bruinrood/oranje van kleur (echte roestkleur) en bevindt zich alleen op de aar en aarstengel. Dus nooit op het blad. Het begint met kleine haarden die zich razend snel uitbreiden. In enkele dagen zit het perceel eronder, wordt de zaadvulling geblokkeerd en is uw opbrengst zomaar met de helft of meer terug gebracht.

 

Middelen die gebruikt kunnen worden tegen zwarte roest in Engels raaigras zijn:

  • Prosaro 1 liter per ha  maximaal 1x per seizoen
  • Sphere SC 0,5 liter per ha werkt alleen preventief (dus alleen Sphere spuiten wanneer geen roest wordt waargenomen!)

 

Advies: Voeg bij preventief werkende middelen een curatief werkend middel toe.

 

OOK NA EEN BESPUITING HET GEWAS BLIJVEN CONTROLEREN. 

Zwarte roestaantasting in Engels raaigras, zeer schadelijk

Rusthoeve Open dag

Op vrijdag 1 juni organiseert de werkgroep grassen een open dag op de Rusthoeve plaats. Er liggen verschillende proeven dit jaar, onder andere het effect van diverse doseringen Moddus in Engels raaigras. Er zullen medewerkers van Barenbrug aanwezig zijn op deze dag om een toelichting te geven op de proeven en vragen te beantwoorden. Deze proeven kunnen o.a. uitgevoerd worden met uw bijdrage aan het onderzoek graszaadteelt. De toegang is gratis en u bent van harte welkom op deze dag.

terug