Veldkeuring

Mei 2015 - De veldkeuring van uw graszaadperceel zal binnenkort, afhankelijk van de doorschietdatum, gaan plaatsvinden.  De CZ-percelen, zoals al vele jaren door de erkende keurmeesters van ons bedrijf, meestal uw eigen teeltadviseur.

Ook dit jaar zullen de basiszaadpercelen door hen worden gekeurd en uw teeltadviseur zal dit doen samen met een collega teeltadviseur. De keuringen van het basiszaad vinden in de meeste gevallen twee keer plaats. De eerste keuring vegetatief en de tweede keuring voor de bloei. Daarom vragen we uw aandacht voor het volgende: 

 

Het perceelsbordje moet bij de ingang van het perceel zijn geplaatst. Bij afwezigheid moet het perceel worden afgekeurd.  Wilt u een voldoende lange lat of paal gebruiken, zodat het bordje goed zichtbaar is? 

 

Om mechanische vermenging te voorkomen moet tussen percelen met twee verschillende soorten of rassen , een scheiding van tenminste 50 cm worden aangehouden. Het beste is om deze scheiding aan te brengen met Roundup.Op het moment van de keuring moet de scheiding dan ook werkelijk zichtbaar zijn.Wanneer op een perceel van hetzelfde ras zowel basiszaad als gecertificeerd zaad wordt geteeld is duidelijk afzetten met piketten voldoende. Al blijft een scheiding met roundup het meest doelmatig. De randen en slootkanten van percelen kunnen ter zijner tijd worden gemaaid om ongewenste vermenging of kruisbestuiving tegen te gaan. Ook dient te worden gelet op bermen, aangrenzende paardenweiden en dergelijke. Ook deze moeten worden gemaaid, wanneer bloeiende kruis bestuivende planten aanwezig zijn. 

 

Het gebruik van Moddus

Voor de raaigrassen kan een bespuiting met Moddus zinvol zijn. Dit meestal met uitzondering van de grasveldtypes. Overlegt u dit met uw teelt adviseur.Vaak is een gewaslengte van 15 tot 20 centimeter het geschikte tijdstip.  De bespuiting kan het beste worden uitgevoerd met zonnig weer.    

 

Roest in veldbeemdgras

In veldbeemd is een roestaantasting op aar en/of aarstengel schadelijk. Hoewel een roestaantasting op het blad in dit stadium niet direct een probleem vormt, is een bespuiting toch zinvol. Bestrijding van roest vóór de bloei op het blad voorkomt een razendsnelle aantasting van de zaadstengels.Te gebruiken middelen zijn:

  • Prosaro 1 l max 1 x per seizoen
  • Allegro 1 l max 2 x per seizoen                                              
  • Sphere EC 0,5 l max 2 x per seizoen

Alleen het middel Prosaro is zowel curatief als preventief. De beide andere alleen preventief.  

 

ZWARTE ROEST IN ENGELS RAAIGRAS.DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR DEZE ROEST KAN  ENORM ZIJN. Onderschat het niet. De roest is rood/oranje van kleur en bevindt zich alleen op de aar en aarstengel. Dus nooit op het blad. Het begint met kleine haarden die zich razend snel uitbreiden.In enkele dagen zit het perceel eronder, wordt de zaadvulling geblokkeerd en is uw opbrengst zomaar met de helft terug gebracht.

Middelen die gebruikt kunnen worden tegen zwarte roest in Engels raaigras zijn:

  • Prosaro 1 liter per ha  maximaal 1x per seizoen
  • Allegro maximaal 1 liter per ha 2x per seizoen en werkt alleen preventief
  • Sphere SC 0,5 liter per ha werkt alleen preventief

Advies: Voeg bij preventief werkende middelen altijd een curatief werkend middel toe. Dit kan door toe te voegen  0,25 liter Tilt EC.Acanto 0,5- 0,75 liter +0,25-0,5liter Tilt EC maximaal 2 x per seizoen. 

 

OOK NA EEN BESPUITING HET GEWAS BLIJVEN CONTROLEREN. 

 

Het drogen van graszaad en eventueel opslag tegen vergoeding

Uw teeltadviseur heeft hierover interessante informatie, hetgeen veel kosten kan besparen. U kunt met hem de voor u meest effectieve manier van drogen bespreken (zie hiervoor ook onze website www.barenbrug.nl). Daarop is ook de tabel te vinden met informatie over luchtvochtigheid. Heel belangrijk voor het droging proces. 

 

Korting Barenbrug-producten

We wijzen u nogmaals op het kortingssysteem voor u als graszaadteler bij aankoop van Barenbrug-weidemengsels, gras en/of -groenbemesters. U kunt onze producten gewoon aankopen bij uw handelaar. Wanneer u een kopie van de nota, waaruit blijkt dat u een Barenbrug product hebt gekocht, zendt aan de afdeling Productie van Barenbrug, ontvangt u €15 korting per 100 kg product. Ook kunt u de certificaten opsturen, maar dit is nogal omslachtig, zowel voor u als voor ons. Deze korting zal worden verrekend met de eindafrekening van uw graszaad.