Vertrouwenscommissie stopt, klankbordcommissie start

Juli 2013 - Barenbrug Holland B.V. heeft het participatiesysteem volledig afgeschaft en is volledig overgegaan tot overeenkomsten met vaste prijzen. Voor het participatiesysteem was een vertrouwenscommissie (bestaande uit gekozen telers) nodig, onder andere ter controle van dat systeem. Nu alleen nog wordt gewerkt met vaste prijzen, is deze commissie overbodig geworden.

 

Omdat ons bedrijf graag intensief contact heeft met het agrarisch bedrijfsleven hebben we een aantal telers en enkele nieuwe ondernemers gevraagd zitting te nemen in een nieuwe commissie, die we klankbordcommissie noemen. Deze commissie komt samen met een aantal Barenbrug-vertegenwoordigers enkele keren per jaar bijeen om van gedachten te wisselen over belangenbehartiging, behoud en verder ontwikkelen van de graszaadteelt, in zowel omvang als kwaliteit. En hoe kunnen we dit nu beter doen dan met mensen uit de praktijk?

 

De leden van deze klankbord commissie zijn:

  • De heer D Gesink te Mensingeweer  uit de provincie Groningen
  • De heer J Smeets te Echt uit de provincie Limburg
  • De heer D Janssens te Ossendrecht uit de provincie Brabant
  • De heer A.D. v.d. Zee te Zaamslag uit de provincie Zeeland.