Veldkeuring en selectie

Op deze pagina vindt u informatie over verldkeuringen, de voorbereiding op veldkeuringen en de selectie van vermengingen.

 

Veldkeuring

De veldkeuring van uw perceel met gecertificeerd graszaad wordt uitgevoerd door een teeltadviseur. Afhankelijk van de doorschietdatum van het te keuren ras gebeurt dit door een teeltadviseur van Barenbrug, uw eigen teeltadviseur of door een collega. De basiszaadpercelen worden gekeurd door een erkende keurmeester van Barenbrug, samen met een collega. De keuring van het basiszaad gebeurt in de meest gevallen twee keer, waarvan de eerste keer in het vegetatieve stadium.

 

Voorbereiding op de veldkeuring

Om de veldkeuring vlot en zonder extra kosten te laten verlopen, zijn de volgende punten belangrijk:

 

Perceelbordjes plaatsen:

  • Plaats tijdig en duidelijk de perceelbordjes (geel kaartje) op een paaltje met voldoende lengte voor goed zicht.

 

Kruisbestuiving voorkomen:

  • Maai perceelsranden en slootkanten.
  • Maai aangrenzende bermen, paardenweiden en dergelijke in geval er bloeiende kruisbestuivende planten aanwezig zijn.
  • Als er risico van kruisbestuiving bestaat, dient u tussen het graszaadperceel en het belendende perceel een strook van 50 meter te maaien. Dit moet vóór de bloei gebeuren. Als u deze strook niet maait, baken hem dan af met piketten. Deze strook wordt altijd afgekeurd.
  • Zonder risico van kruisbestuiving tussen twee graszaadpercelen met verschillende rassen dient u een smalle strook van 50 cm duidelijk zichtbaar te maken, door middel van maaien of doodspuiten. Ook dit dient vóór de bloei te gebeuren.
  • Indien basiszaad geoogst wordt van een perceel waarop ook gecertificeerd zaad geteeld wordt, breng dan een scheiding tussen beiden aan, eventueel met piketten.
  • Los problemen met belendende percelen direct en ruim vóór de bloei op.


Selectie van vermengingen

Roodzwenk

Controleer op ongewenste vermenging zoals straatgras met ruwbeemd. Daarnaast is vermenging met eekhoornzwenkgras iets waar we heel alert op moeten blijven. Het eekhoornzwenk (Vulpia) heeft een fletsgroene kleur, maar is vooral te herkennen aan de zaadpluim.

 

Veldbeemd

Door de behandeling met Hussar is de aanwezigheid van ruwbeemd sterk afgenomen. Ook hier is het belangrijk om goede omstandigheden te creëren, waaronder luchtvochtigheid.

 

Rietzwenk

Let op eventuele vermenging met Engels- en/of Italiaans raaigras. Bij een zware vermenging is selectie de enige manier om dit probleem beperkt te houden.

 

Fakkelgras

Handmatige selectie blijft mogelijk gedurende een geruime tijd, het blijft een open gewas. Selectie kan tot aan de oogst zinvol zijn.

 

Struisgras

Door de late schietdatum is selecteren in struisgras lange tijd mogelijk. Let vooral op windhalm, ruwbeemd, kruiskruid, kamille en niet te vergeten herderstasje. Deze vermengingen kunnen moeilijk verwijderd worden tijdens het schonen van het graszaad. Genoemde vermengingen kunnen in de maand mei nog volvelds bestreden worden. Raadpleeg hierover uw teeltadviseur.

 

Wilt u meer informatie over het drogen van graszaad?  Klik hier.