Voordelen graszaadteelt

De Nederlandse graszaadtelers vormen een zeer belangrijke pijler onder het productieareaal van Barenbrug. De kennis en kunde van onze telers en de vakkundige begeleiding door onze teeltadviseurs staan garant voor een hoogwaardige zaadkwaliteit en een goed rendement.

 

In Nederland vindt de teelt van graszaad uitsluitend plaats op contractbasis. Het grootste deel van de graszaadteelt voor Barenbrug bestaat uit de vermeerdering van raaigrassen voor voederdoeleinden. Daarnaast vermeerdert Barenbrug in Nederland ook rassen voor sportvelden, gazons en fijne grassen voor golfbanen.

 

Voordelen voor de teler

Barenbrug hanteert eenvoudige en duidelijke overeenkomsten gebaseerd op: 

  • Een vaste prijs.
  • Gekoppeld aan het gemiddeld rendement van de graanteelt.
  • Extra premie per kilogram afhankelijk van de actuele marktprijzen.
  • Extra premie voor specifieke kwaliteiten.

 

Uw voordelen:

  • De prijs is bekend voordat u met de teelt begint.
  • Het risico van prijsschommelingen ligt bij Barenbrug en niet bij de teler.
  • De uitbetaling van het graszaad is al in januari en niet pas in juni
  • Graszaadteelt verbetert bovendien de conditie van de grond en verhoogt opbrengsten van volggewassen, vooral van hakvruchten, tot maar liefst 5% of meer.

 

Teeltbegeleiding en kwaliteit

Barenbrug garandeert een hoge en constante zaadkwaliteit aan zijn afnemers. Dit is mogelijk door zorgvuldige begeleiding en controle van de graszaadteelt. Deze controle vindt plaats tijdens de veldperiode door ervaren teeltadviseurs. Na de oogst en tijdens de schoning en veldbewerking wordt de kwaliteit getest in het zaaizaadlaboratorium in Nijmegen, onder toezicht van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK).

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om ook graszaad voor Barenbrug te telen? Neem dan contact op met een van onze teeltadviseurs.