Luzerne interessante optie door nieuwe vergroeningseisen

Sinds een aantal jaren in Luzerne van de radar verdwenen. Dit is eenvoudig te verklaren door een aantal moeilijkheden in het management van het gewas. Luzerne wordt voor veehouders weer interessant als gevolg van de nieuwe vergroeningseisen. Luzerne voldoet als 3e gewas. Daarnaast is een rendabel saldo van ca. € 1.050,-/ha haalbaar (bron: KWIN, o.b.v. opbrengst 10 ton drogestof/ha). Benieuwd naar de mogelijkheden, bekijk het videofragement van de CZAV dag 2015.

Bovendien is er hedendaags al reeds Rhizobium-gecoate luzernes verkrijgbaar. Luzerne is een plant die zorgt voor stikstofopslag in de bodem. Echter heeft het wortelgestel van luzerne de zogenaamde Rhizobium bacterie nodig om actief te worden en zo de stikstopopslag te maximaliseren. Waar voorheen te zien was dat agrariërs zelf hun zaad coaten, zien we nu dat leveranciers dat werk uit handen nemen door zelf te gaan coaten.Op zoek naar meer informatie over Rhizobiumcoating. Bekijk hier het overzicht van deze coating voor luzernezaad. Elk mogelijk Barenbrug luzerne-product is optioneel leverbaar met deze Yellow Jacket Rhizobiumcoating.