‘Smakelijk gras met uitstekende voederwaarde’

Familie Schimmel over GreenSpirit Smakelijke WeideFamilie Schimmel heeft ervaring met GreenSpirit Smakelijke Weide

Het is de goede ervaring van melkveehouder Arjen Schimmel die hem doet besluiten meer percelen in te zaaien met GreenSpirit Smakelijke Weide. De uitstekende voederwaarde en smaak liggen ten grondslag aan zijn keuze.

Een gevarieerde verzameling van grondslagen. Zo kan de bouwkavel van Arjen Schimmel uit het Utrechtse Leersum wel genoemd worden. Arjen heeft samen met zijn vader een maatschap en houdt 95 stuks melkkoeien. De grondsoorten op zijn bedrijf variëren van lichte zandgrond tot zware kleigrond. Dit heeft zo zijn voordeel. “Bij een nat jaar hebben we op de hoge grond een goede opbrengst, en bij een droog jaar zijn we op de natte grond gewaarborgd van een goede oogst”, weet Arjen.

Mengselkeuze
Herinzaai van grasland gebeurt in overleg met Wobbe van der Veen adviseur van Agro-Buren. Zo wordt de laatste jaren het mengsel GreenSpirit Smakelijke Weide in het grasareaal opgenomen. Voorheen werd gebruik gemaakt van BarMinas en BarVaria. Er is niet bewust gekozen voor het toepassen van tetraploïd, maar bepalend voor de keuze is dat het grasland goede opbrengsten bij maaien en weiden moet geven. Verder is het belangrijk vanwege de wisselende grondslag, dat er na een droge periode ook een goede hergroei is. “Bij de eerste snede maaien we alles, vanaf de tweede snede wisselen we weiden af met maaien. Smakelijk gras is dan een vereiste”, vertelt Arjen.

Klaver belangrijk
Ook wordt veelvuldig gebruik gemaakt van klavers. “Bij ieder perceel dat we inzaaien voegen we standaard enkele kilo’s witte klaver per hectare toe. De combinatie van GreenSpirit Smakelijke Weide en witte klaver zorgt voor een reductie van de kunstmestgift, maar geeft ook een hoger eiwitgehalte in het gras”, ondervindt Arjen.

 

Zoals op alle andere veehouderijbedrijven is bemesting een belangrijk punt van aandacht. Zo wordt er voor de eerste snede een bemesting van 30 kuub rundveedrijfmest toegepast, aangevuld met 300 kilo KAS. Na de eerste snede wordt er 15 kuub drijfmest op de te maaien percelen bemest, aangevuld met 150 kilo KAS. “Waarschijnlijk ga ik dit jaar beginnen met vloeibare kunstmest, waardoor nauwkeuriger bemest kan worden. Enkele veehouders uit de buurt hebben hier al ervaring mee opgedaan en zijn er zeer tevreden over.”

 

Grasland vernieuwing
Dit jaar wordt in de huiskavel voor het eerst mais geteeld. “Liever doe ik dit niet, maar vanwege het scheurverbod zijn we hiertoe genoodzaakt. Vanwege de goede ervaring ligt na de maisoogst de keuze voor GreenSpirit Smakelijke Weide voor de hand.”