13e BVO-dag: Keep innovating, the sound of 2023!

Dinsdag 6 december organiseerden Barenbrug Holland, SGL, ICL en Vos Capelle de 13e editie van de BVO-dag in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Rondom het thema “Keep innovating: the sound of 2023” werd er door een groot aantal interessante sprekers terug- en vooruitgeblikt. De opkomst was goed: nog niet eerder waren er zoveel aanmeldingen van verschillende clubs.

De dag werd geopend door Ronny Venema (SC Heerenveen). Venema is verantwoordelijk voor de coördinatie van de voetbalschool en alle amateuractiviteiten. Venema benadrukte dat Heerenveen ‘een echte topsport stad’ is, waarin de plaatselijke SC en Thialf een prominente plaats innemen. Venema roemde de inzet en passie van de aanwezige fieldmanagers. Zonder inzet van deze toppers zou de kwaliteit van de velden aanzienlijk minder zijn.

De sponsoren aan het woord
Dagvoorzitter Jan van den Boom (Barenbrug) heette iedereen welkom en zette de genomineerden van de Fieldmanager of the Year extra in het zonnetje. Ricardo Bleumer (Barenbrug) opende met een interessante voordracht over het belang van straatgraspreventie. Daarna was de beurt aan Irene Vroegop van SGL. Vroegop liet een hele range aan duurzame technische oplossingen voorbijkomen om de kwaliteit van een stadionveld te verbeteren.  De afsluitende presentatie van Erik van Wijhe gaf de aanwezigen een kijkje in de keuken van het WK in Qatar.  Zij hebben voor de 140 aangelegde velden een breed pakket aan producten die de fieldmanager helpt een mooie groene mat te presenteren.

Uitdagingen rondom het onderhoud van de Friends Arena
Na de koffiepauze vertelde Simeon Liljenberg (Friends Arena) over het onderhoud van de Friends Arena in Stockholm. Tien jaar geleden is dit multifunctionele stadion in gebruik genomen. Door de bouwwijze zijn er grote problemen met de gezondheid van de grasmat. In het begin hield een mat het bijvoorbeeld geen drie weken vol. Inmiddels kunnen ze door verschillende agronomische verbeteringen een grasmat langer in leven houden. Liljenberg geeft tot slot het advies dat je altijd actief op zoek moet naar verbetering. Door regelmatig te meten en zelf oplossingen te zoeken heeft hij, samen met zijn team, de kwaliteit naar een zeer hoog niveau getild.

Kwaliteitsverbetering rondom het Abe Lenstra stadion
Na de lunch vertelde Gert-Jan Hilarius (Abe Lenstra stadion) over kwaliteitsverbetering rondom het stadion. In korte tijd is er in de volle breedte geïnvesteerd. Zo zijn er machines vervangen en zijn er een drietal grote belichtingsunits gekocht. Daarnaast staat er een nieuwe lijn aan bemestingsmiddelen en blijven ze investeren in goede graszaden. Ook benadrukt Hilarius hoe belangrijk het vrijwilligersklimaat in de club is. Een grasteam van drie à vier man wordt ondersteund door een poule van 20 vrijwilligers. Dit laat zien hoe nauw men met de club verbonden is. Tot slot deelde Lammert Meester (Abe Lenstra stadion) de plannen van de club t.a.v. het jeugd, vrouwen en eerste elftal. SC Heerenveen heeft vlak bij het stadion een plan opgezet om alle geledingen van de club op een eigen sportcomplex te laten voetballen.

Borrelen en bijpraten
Na het veldbezoek was er gelegenheid om gezellig een borrel te drinken en werden de ervaringen van de afgelopen jaren met elkaar gedeeld. Iedereen ging naar huis met een muzikale gadget. Al met al was het een geslaagde BVO-dag. Op naar de volgende editie!

terug