14.000 kg gras per ha is geen droom

Geen 9.000 kilo drogestof per hectare maar 14.000 kilo drogestof per hectare! Met GreenSpirit mengsels van Barenbrug wordt dit werkelijkheid. GreenSpirit mengsels geven méér drogestof dan andere graszaadmengsels. Ze leveren melkveehouders de goedkoopste extra liters melk als het melkquotum verdwijnt.

 

14 ton drogestof ook met laat inzaaien
GreenSpirit•Maaien is uitstekend geschikt om laat in het najaar te zaaien. De rassen in dit graszaadmengsel leveren 5 procent méér opbrengst dan gemiddeld. Dit is gelijk aan 705 kilogram extra per hectare.

435 euro extra per hectare
Een 10 jaar oude weide vervangen voor een weide met GreenSpirit•Maaien levert 435 euro extra per hectare. Met de hoge voerprijzen is graslandvernieuwing absoluut aantrekkelijk. Klik hier voor de rendementsberekening van graslandvernieuwing.

Beste rassen op de rassenlijst
GreenSpirit mengsels zijn samengesteld met de beste rassen van de Rassenlijst. Deze toprassen geven de hoogste drogestofopbrengst. Bovendien zijn de nieuwe rassen standvastig en wintervast waardoor onkruiden weinig kans krijgen. De nieuwe toprassen scoren óók hoog in roestresistentie (9⁺). Daardoor is de opname door het vee uitstekend.