Benoeming Global Research Director

Met ingang van 1 september 2015 is de heer Piet Arts benoemd tot Global Research Director van Barenbrug Holding BV. In deze positie is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de wereldwijde research- en kweekactiviteiten van Barenbrug. Daarnaast zal de heer Arts de contacten onderhouden met huidige en potentiële partners, alsook met relaties inzake onderzoekstechnologieën voor kweekactiviteiten.

De heer Arts (52) is bijna tien jaar werkzaam voor Barenbrug, als kweker en manager van het Nederlandse researchstation. Deze ervaring, in combinatie met zijn achtergrond als maiskweker, maakt de heer Arts uitermate geschikt voor het vervullen van deze belangrijke functie binnen de Koninklijke Barenbrug Groep.

 

Research en plantenveredeling zijn speerpunten binnen de Koninklijke Barenbrug Groep. Deze spelen dan ook een cruciale rol in de missie van Barenbrug: het creëren van lokale, duurzame producten, die toegevoegde waarde bieden voor eindgebruikers over de hele wereld.