Derogatie vereist betere groenbemesters

De Europese Unie heeft laten weten niet tevreden te zijn met de kwaliteit van het water. Grondwater onder maispercelen bevat vaak meer dan 50 mg nitraat, gevormd uit stikstof. Om de kwaliteit van het grondwater te verbeteren overweegt staatssecretaris Dijkstra de derogatienorm aan te scherpen. 

Proterra MaizeVoorkom uitspoeling van stikstof

De wortels van de maisplant nemen van juni tot half augustus stikstof op. In de periode hierna spoelt de stikstof uit die vrijkomt uit dierlijke mest of organische stof. Dit is te voorkomen met een goede groenbemester. Proterra Maize, een groenbemester die gelijktijdig met de mais ingezaaid wordt, pakt de vrijgekomen stikstof op en voorkomt dat deze uitspoelt, al vanaf half augustus. Door de diepe  wortels van het gewas legt Proterra Maize veel organische stof in de bodem vast, zonder dat het ten koste gaat van de opbrengst en kwaliteit van de mais.

Betere bodemvruchtbaarheid

Proterra Maize levert veel organische stof, waardoor de bodem vruchtbaar blijft, zelfs bij een lage bemesting. Het gewas transporteert met wortels van één meter lang, uitgespoelde mineralen weer naar boven. Uitspoeling van stikstof en fosfaat worden zo geminimaliseerd. Bovendien is volgend jaar de maisplant minder gevoelig voor droogte- en vochtschade vanwege een betere lucht water huishouding in de bodem Hierdoor ontstaat er een betere capillaire werking. Proterra Maize, verbetert de kwaliteit van het grondwater en de vruchtbaarheid van de bodem.

   

Proterra Maize moet met een gangbare onkruidbestrijdingsmiddel gespoten worden. Dit remt de groei van het gewas zodat de maisplant zich goed kan ontwikkelen. Op de website van Barenbrug leest u welke grassenbestrijdingsmiddelen u het beste kunt gebruiken.