Doorzaaien verdient zich binnen een jaar terug

GreenSpirit DoorzaaiDoorzaaien van weilanden is een zeer goed alternatief om kostenbewust grasland te herstellen. De investering verdient zich al binnen een jaar terug.


Doorzaaien lijkt een kostenpost. Maar schijn bedriegt. Een perceel dat in de lente wordt doorgezaaid, verdient zich datzelfde jaar nog terug met hogere grasopbrengsten.

Doorzaaien - inclusief het loonwerk – kost ongeveer 150 euro per hectare en levert 30 procent meer gras op in de eerste snede. Uitgaande van een normale opbrengst van 3.000 kg droge stof per hectare betekent dit een extra opbrengst van 1.000 kg droge stof.

Doorzaaien niet meer weg te denken

Doorzaaien is niet meer weg te denken in de Nederlandse veehouderij. Ook graslandpercelen op minder draagkrachtige gronden zoals zware klei en veen, lenen zich bij uitstek om in de lente of herfst door te zaaien. De omstandigheden van doorzaaien zijn echter wel zeer belangrijk. Het vroege voorjaar en het najaar zijn het meest geschikt. Er is dan bijna altijd voldoende vocht, de groeiomstandigheden zijn goed en de onkruiddruk is laag. Dit bevordert een optimale kieming van het zaad. Daarbij is het belangrijk dat de bestaande grasmat kort is, zodat het nieuwe zaad zo weinig mogelijk concurrentie ondervindt.

Klik voor een vergrotingBij doorzaaien in het voorjaar is het belangrijk zo vroeg mogelijk door te zaaien. Ook dan is de vochthuishouding meestal op zijn best. Vanaf het moment dat er drijfmest gereden kan worden, is het belangrijk het graslandperceel te inspecteren op slechte grassen als ruw beemdgras of onkruiden. Doorzaaien kan al vanaf de tweede helft van februari of in de maand maart, met het graszaadmengsel GreenSpirit Doorzaai.

Dit mengsel kiemt al bij een bodemtemperatuur van 6°. De jonge grasplantjes krijgen zo de kans zich te ontwikkelen voordat de bestaande grasmat gaat groeien. Lees meer over doorzaaien in het voorjaar.

 

GreenSpirit Doorzaai; het ideale doorzaaimengsel

GreenSpirit●Doorzaai is een uniek mengsel van rassen die geselecteerd zijn op een snelle vestiging en kieming bij lage bodemtemperaturen. Hierdoor kan GreenSpirit●Doorzaai meer dan andere mengsels de concurrentie aan met de bestaande grassen in een weiland. In het nieuwe doorzaaimengsels zitten de Rassenlijsttoppers Dromara, Meltador en Barimero maar ook het ras Barflip. Juist dit ras staat bekend als een superkiemer. Daarnaast stoelt Barflip snel uit waardoor het sterk concurreert met bestaande grassen en hiermee de slagingkans van doorzaaien vergroot.