Duurzaam Gras

Duurzaam gras is dé manier voor Barenbrug om aan te sluiten bij het Europese duurzaamheidsbeleid. Om deze reden hebben we het Green Earth-label ontwikkeld. De graszaadmengsels die dit keurmerk mogen dragen moeten op ten minste één van de door ons bepaalde duurzaamheidskenmerken scoren. Deze kenmerken zijn: minder maaien , minder meststoffen, minder pesticiden en minder water en voor duurzaam gras.

 

Green Earth

De mengsels met een Green Earth-label zijn met name bedoeld voor gebruik in openbaar groen en golfbanen. Vooral het Low Maintenance mengsel is zeer populair bij gemeenten en ook bij Schiphol maken ze gebruik van duurzaam gras. Toepassing van meer gras in plantsoenen leidt tot minder onderhoud en dus minder kosten. Speciaal voor deze markt hebben we een duurzaam grasmengsel ontwikkeld dat minder gemaaid hoeft te worden. Zo is van bijvoorbeeld ons mengsel Low Maintenance de maaifrequentie met 40 - 50% teruggebracht.

 

Innovatie

We zoeken steeds weer naar het juiste middel voor een specifieke oplossing. Zo ook bijvoorbeeld voor de boom- en fruitteelt. Duurzaam gras dat diep wortelt, de bodem als het ware bewerkt, maar die onkruid weert en weinig stikstof vraagt. Duurzaam gras dat de paden schoonhoudt, minder arbeid vraagt en bodems waterdoorlatend houdt. Zo proberen we bij te dragen aan het duurzaamheidsbeleid.

 

Europees duurzaamheidsbeleid

Met Green Earth spelen we in op de ambities van de Europese Unie en de nationale overheden. Vanaf 2015 moeten alle overheden 100% duurzaam inkopen. Duurzaam gras dat minder meststoffen, minder pesticiden, minder water en minder onderhoud behoeft, past in het Europese duurzaamheidsbeleid. 

 

Zo proberen we bij Barenbrug met duurzaam gras bij te dragen aan een blijvende groene en leefbare wereld. Voor meer informatie over duurzaam gras kunt op onze website op de Green Earth pagina kijken.