Gras inkuilen in het najaar

Gras inkuilen in het najaar vraagt om extra aandacht. Het aantal zonuren per dag daalt, waardoor gras minder suiker aan maakt. Dit is juist essentieel voor een goede conservering van de kuil. Bovendien droogt in het najaar het gras slecht op het land waardoor schimmels op de loer liggen. Najaarsgras heeft ook een groot voordeel, namelijk het eiwitgehalte in najaarsgras is hoog. Dit is te verklaren door goede mineralisatie van de bodem in de nazomer.

 

Gunstig voor kringloopwijzer
De kringloopwijzer beloont veehouders met weinig verliezen. Dat maakt inkuilen in het najaar extra interessant. Bovendien is het goed inkuilen van de laatste grassnede ook gunstig voor de ruwvoerpositie. Reden genoeg om extra aandacht te geven aan het maken van een goede najaarsgraskuil. Met onderstaande tips haalt u het maximale uit uw laatste grassnede.

inkuilen gras in het najaarZorg bij de laatste bemesting voor voldoende natrium en kalium in de bodem. Natrium zorgt voor een goede smaak van het gewas, kalium geeft stevigheid aan de plant. Stikstof is er in het najaar op de meeste percelen voldoende aanwezig door mineralisatie en afgifte van klavers. Door weinig of geen extra stikstof toe te dienen komt het perceel beter in winterrust waardoor de kans op uitwinteren afneemt. Dit komt de eerste snede in het voorjaar ten goede.

inkuilen gras in het najaarPluk de dag en maai percelen na zodra de weersvoorspelling aangeeft dat het enkele dagen zonnig is. Gras heeft twee dagen zon nodig om het suikergehalte op peil te hebben. Kies voor het maaien bij voorkeur een dag uit met wind en een lage luchtvochtigheid. Maai het gras alleen als het droog is (niet voor 11 uur in de ochtend) en schud het gras dezelfde dag nog twee keer.

inkuilen gras in het najaarMinimaliseer de droogtijd, dus vandaag maaien, morgen na 15.00 uur oogsten. Wees tevreden met 30% droge stof. Het voordeel van inkuilen in het najaar is dat de veldverliezen laag zijn door de lage nachttemperatuur. Schimmels en gisten zijn bij een lage temperatuur minder aanwezig. Hierdoor wordt het suiker in het gewas niet opgegeten door schimmels en gisten.

Inkuilen van gras in het najaarGebruik bij een inkuilen van najaarsgras altijd een kuilverbeteraar. Bonsilage Plus versnelt de conservering, zelfs bij najaarsgras met een laag suikergehalte. Het inkuilmiddel vermindert broei en schimmels waardoor ruwvoer smakelijker is en het inkuilverlies daalt van 20 naar 4%. Bonsilage Plus kost € 2,40 per ton (ong. € 15,- per ha). Gebruik van het inkuilmiddel Bonsilage betaalt zich altijd terug.inkuilen gras in het najaarHet geoogste najaarsgras bevat veel eiwit, weinig energie en structuur en is meestal nat waardoor het vaak goed past bij een zeer suikerrijke snede. Het zware najaarsgras leent zich uitstekend om in te kuilen als toplaag van een eerste of tweede snede. Het verlaagt de kans op broei van een droge kuil en past uitstekend in een uitgebalanceerd rantsoen. Het voorkomt een lage voersnelheid van twee kuilen. Zorg wel voor een uitstekende conservering, want een foute smaak kan de hele kuil verpesten.