Gras steeds belangrijker voor groeiende wereldbevolking

Gras, de basis voor voedsel voor groeiende wereldbevolking
"In de 21e eeuw zal gras de basis vormen voor de productie van al het voedsel in de wereld”, aldus Dr. Martin Scholten tijdens de European Forage Day van Barenbrug. In het kader van het 110 jarig bestaan organiseerde Barenbrug voor haar klanten een seminar met als thema ‘Up to 20% more milk per hectare with top genetics’. Gastsprekers waren Dr. Martin C. Th. Scholten, Directeur Animal Science Groep en Stefan Duerr, eigenaar van Europa’s grootste melkveebedrijf. Piet Arts en Rien Louwes van Barenbrug presenteerde de nieuwste genetica en innovaties van Barenbrug voor de melkveehouderij.

Verantwoord omgaan met de beschikbare grond en schaarse hulpbronnen vraagt om een grotere doelmatigheid in de productie van vlees en zuivel volgens Dr. Scholten. Om de groeiende wereldpopulatie te voeden moet er ‘twee keer zoveel voedsel van een hogere kwaliteit met de helft van nutriënten’ geproduceerd worden. Gras zal in de 21e eeuw de basis vormen voor de productie van voedsel. Gras heeft een hoge voederwaarde, is een efficiënt en robuust gewas, heeft een hoge biodiversiteit, het legt CO2 vast en geeft een korte nutriëntenkringloop op het bedrijf. Volgens Dr. Scholten is het verbeteren van grasland een kwestie van samenwerken en intensieve kennisuitwisseling tussen overheid, (landbouw)bedrijven en universiteiten. Nederland is hierin een voorbeeld voor de rest van de wereld, aldus Scholten.


Goed ruwvoer de basis voor hoogwaardig voedsel

Stefan Duerr draagt met zijn melkveebedrijf Eko Niva bij aan de productie van voedsel voor de groeiende wereldbevolking. Het melkveebedrijf met 50.000 stuks melkvee, 3.500 werknemers en 196.000 hectare land leent zijn succes aan innovaties, werken met de nieuwste technologieën en goed management. “Door jarenlange focus op hoogwaardig ruwvoer kunnen we betaalbaar en kwalitatief goed voedsel produceren voor de Russische bevolking”, aldus Duerr.

 

Innovaties met nieuwe genetica

Barenbrug richt zich met grasinnovaties op het verhogen van productiviteit en verantwoord gebruik van nutriënten. “Per jaar is de toename in productiviteit van nieuwe grasrassen 0,5%” aldus Piet Arts, kweker van Barenbrug Research. Ten opzichte van hybride gewassen zoals mais en granen is deze toename traag. Nieuwe technieken  in de grasveredeling gaan de komende twintig jaar zorgen voor snellere vooruitgang.  

 

Veehouder staat centraal
Het ontwikkelen van lokale oplossingen met betrouwbare producten is volgens Rien Louwes, Product Manager Forage, de basis voor succesvol ondernemen.  “De veehouder staat bij ons centraal en de overdracht van kennis is hierbij cruciaal” aldus Louwes”.