Grasgroei loopt fors achter

De grasgroei loopt vier weken achter ten opzichte van vorig jaar. Hierdoor kunt u te kampen krijgen met een ruwvoertekort. Barenbrug geeft u vijf tips die u helpen om dit te voorkomen.

Tip 1. Voorkom ruwvoertekort
Maaien levert ten opzichte van beweiden 1.500 kg ds meer op per hectare. Minder percelen beweiden en meer percelen maaien verbetert uw ruwvoerpositie.

Tip 2. Voorkom ruwvoertekort
Stipgrazing
of siestabeweiding zijn goede alternatieven voor omweiden na 4 dagen. Met deze beweidingssystemen haalt u 16% meer gras van het land.

Tip 3. Voorkom ruwvoertekort
Wees secuur tijdens het oogsten. Stel machines goed af, voorkom inkuil- en broeiverlies door de graskuil goed afdekken, onderplastic te gebruiken en door een laag zand van 15 centimeter aan te brengen op de graskuil. Gebruik daarnaast een goed inkuilmiddel. Bonsilage Plus zorgt voor een snelle conservering en verlaagt de kans op broei en schimmel uitzonderlijk. U voorkomt hiermee 16% ruwvoerverlies. Bovendien stijgt de kwaliteit van het ruwvoer  waardoor u 1,6 liter per koe per dag meer melkt. Met iedere euro die u investeert in Bonsilage Plus verdient u 4 euro terug, op basis van een melkprijs van 30 cent.
Tip 4. Voorkom ruwvoertekort
Bemest de percelen met de hoogste gewasopbrengst meer. Voor een juiste bemesting van uw percelen is het belangrijk om te weten hoeveel stikstof, fosfaat en kalium  uw drijfmest bevat. Beperk stikstofverliezen in uw drijfmest op stal, tijdens opslag en tijdens het uitrijden (sleepslangen). Er zijn zeer goede ervaringen met het verdunnen van de drijfmest met water. Hierdoor verdampt er minder ammoniak (lager stikstofverlies).

Bovendien wordt  de dunnere substantie beter opgenomen door de bodem, waardoor de mineralen sneller en beter de wortels van de plant bereiken. Dit levert u  een eiwitrijker gewas op.

 

In het najaar is de mineralistie van stikstof uit de bodem hoog, maar het gewas heeft in deze periode gebrek aan kalium  en natrium.  Bemest daarom uw percelen in augustus met  8 – 10 m3 drijfmest per ha. Indien u onvoldoende drijfmest hebt, is  kunstmest met  kalium en natrium een goed alternatief. Hierdoor wordt het gewas vitaler en minder gevoelig voor roest. U profiteert van een hogere en smakelijke grasopbrengst in het najaar.

Tip 5. Voorkom ruwvoertekort.
Kies voor de beste genetica. Naast Engels raaigras is zachtbladig rietzwenk  zeer interessant. Rietzwenk haalt met z’n diepe beworteling water en mineralen tot 100 cm diep uit de bodem en levert hierdoor 30% meer massa dan Engels raaigras, zelfs onder droge omstandigheden. Zachtbladig rietzwenk is verkrijgbaar is het graszaadmengsel Structuur.