In vier stappen het hele jaar een mooie mat

Het voorjaar is aangebroken. De hoogste tijd om het onderhoud van de grasmat weer op orde te brengen. Barenbrug beschrijft hieronder hoe u in vier stappen de hele zomer van een mooie grasmat kunt genieten.

Stap 1
Allereerst is het belangrijk te weten wat er nog voor voedingsstoffen in de grond zitten. Om hier achter te komen is het verstandig vóór het groeiseizoen een bodemonderzoek te laten uitvoeren. De uitslag van het onderzoek is bepalend voor het bemestingadvies dat u daarna direct kunt uitvoeren.

Mooie grasmat Stap 2
Door betreding wordt de toplaag van de grasmat tot een diepte van 5 á 10 centimeter verdicht. Onderhoudsmachines die over het gras rijden kunnen de bodem daarentegen tot wel 20 centimeter verdichten. Door de verdichting verandert de water- en luchthuishouding in de bodem, juist daar waar de planten het niet kunnen gebruiken, namelijk in de wortelzone. Dit heeft weer tot gevolg dat de bovengrond niet meer doorwortelbaar is voor de gewenste grassoorten en dat de waterafvoer stagneert. Een verdichting is op te heffen door de grasmat te beluchten. Is er veel verdichting opgetreden dan zal er dus diep belucht moeten worden. Hiervoor zijn verschillende machines beschikbaar. Is de grasmat minder verdicht dan zal het in veel gevallen voldoende zijn om te verticuteren. Met verticuteren wordt tevens het dood organisch materiaal zoals vilt verwijderd.

Stap 3Mooie grasmat

Is de grasmat te open – oftewel te weinig grasplanten per vierkante meter - dan is het verstandig na bovenstaande behandeling zo spoedig mogelijk door te zaaien om onkruidgroei te voorkomen en ook niet gewenste grassen geen kans te geven zich in de grasmat te vestigen.

 

Let bij doorzaai op de volgende drie factoren:
  Temperatuur: de optimale kiemtemperatuur van graszaad is afhankelijk van het soort. Er zijn soorten die bij 5 graden Celsius kiemen maar er zijn ook soorten die pas bij 18 graden Celsius kiemen.
  Vocht: om een zaadje uit zijn kiemrust te laten ontwaken, is het belangrijk dat er voldoende vocht aanwezig is. Het zaadje moet dus vochtig blijven vanaf het zaaien tot aan het moment dat de wortels zich voldoende ontwikkeld hebben.
  Zaaidiepte: de ideale zaaidiepte van graszaad ligt tussen de 0,5 en 1,5 centimeter. Te diep zaaien is niet goed omdat graszaad relatief weinig reservevoedsel bevat om vanuit die bodem goed boven te komen. Te oppervlakkig zaaien is ook niet goed, omdat het zaad dan kan uitdrogen, wegwaaien of wegspoelen.

 

Stap 4

Als de groei goed op gang is gekomen is het ook belangrijk dat het gras weer gemaaid wordt. Vaak is het verstandig enkele dagen voor de eerste maaibeurt het gras te rollen. Zo worden jonge kiemplantjes aangedrukt en kleine ongelijkheden weggewerkt. Gebruik voor het maaien altijd goed afgestelde machines met scherpe messen zodat de planten niet onnodig beschadigd worden. Blijf regelmatig maaien zodat het onkruid geen kans krijgt en het gras goed uitstoelt en er een mooie dichte grasmat ontstaat. Let op dat de eerste maaibeurt niet korter gebeurt dan 4,5 centimeter. Hierna kan elke week iets korter gemaaid worden om aan de gewenste lengte te komen.