'Intensiteit bedrijf bepaalt perfecte kuil’

Het optimale rantsoen voor melkvee wordt natuurlijk bepaald door zaken als bouwplan, grondsoort en intensiteit van het bedrijf. Op bedrijven met een krappe oppervlakte is het doel maximale voederwaarde van het eigen land te halen om zo te komen tot een optimale benutting van de oppervlakte. Op minder intensieve bedrijven is maximaal melk produceren uit ruwvoer het devies. Dit vergt een verschillende aanpak die ook consequenties heeft voor het graslandgebruik en rassenkeuze.

Op intensieve bedrijven zal er voor gekozen worden de koeien op te stallen om zo maximaal gebruik te kunnen maken van het grasland. In deze situatie is een akkerbouwmatige teelt van het gras interessant.

Grasexpert ForFarmersOp extensieve bedrijven heeft weidegang de voorkeur. Dit is een goedkope manier om van grasland maximaal melk te produceren. Beide situaties vergen een andere aanpak wat betreft rassenkeuze, zoals opbrengst eerste snede, doorschietdatum, zodedichtheid en roestresistentie. Op extensieve bedrijven wordt geen voer aangekocht en wordt de graskuil ook ingezet als uitstekende structuurbron voor melkvee. In de intensieve situatie wordt voer aangekocht en kiezen we voor maximale voederwaardeopbrengst.

Indien er extra structuur noodzakelijk is, kan dit dan worden aangekocht. Voor het intensieve bedrijf gelden lichtere maaisnedes dan voor het extensieve bedrijf waarbij bij het extensieve bedrijf maaien in dienst staat van de beweiding, met als doel maximale benutting van vers gras.


Johan Temmink
Productmanager Forfarmers