John Thijssen benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur

De Koninklijke Barenbrug Groep, een wereldleider op het gebied van grastechnologieën, deelt vandaag belangrijke wijzigingen mee binnen haar bestuursstructuur. Vanaf 1 juli stappen de eigenaren van het bedrijf, Bastiaan en Frank Barenbrug, over van de Raad van Bestuur naar de Raad van Commissarissen en wordt John Thijssen de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur.

De nieuwe Raad van Bestuur

John Thijssen heeft meer dan 24 jaar ervaring binnen het bedrijf in diverse functies en in verschillende landen. Zo heeft hij de functie van General Manager bij Barenbrug Holland bekleed, evenals de rol van CEO bij Barenbrug USA. John Thijssen is in 2013 toegetreden tot de Raad van Bestuur, waarbij hij specifiek verantwoordelijk was voor Europa, Noord-Amerika en China.

 

Onlangs zijn Martin Bijl en André Brand aangenomen, die  per 1 september 2019 toetreden tot de Raad van Bestuur. Samen met John Thijssen en René van Raan vormen zij de nieuwe
Raad van Bestuur.

John Thijssen

Wij zijn ervan overtuigd dat John Thijssen de juiste persoon is om ons familiebedrijf de toekomst in te leiden.

Bastiaan Barenbrug
Vertrekkend voorzitter van de Raad van Bestuur

Volgende spannende hoofdstuk

Bastiaan Barenbrug, vertrekkend voorzitter van de Raad van Bestuur: “Het was een eer en een genoegen om dit fantastische bedrijf te leiden in de afgelopen 12 jaar. Mijn broer Frank en ik hebben besloten om van rol te veranderen. Wij nemen zitting in de Raad van Commissarissen om toezicht te houden op de lange-termijn strategie en de continuïteit van het bedrijf. Wij zijn ervan overtuigd dat John Thijssen de juiste persoon is om ons familiebedrijf de toekomst in te leiden.”

 

John Thijssen, nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur: “Het is voor mij een grote eer dat de familie Barenbrug mij deze positie als voorzitter van de Raad van Bestuur toevertrouwt. Voortbouwend op onze sterke geschiedenis zullen we een reeks nieuwe producten en diensten ontwikkelen en op de markt brengen, die beantwoorden aan de eisen van onze klanten overal ter wereld. Er is een groot aantal veelbelovende innovaties in aantocht en ik kijk er dan ook naar uit ons bedrijf te leiden in dit volgende spannende hoofdstuk.”

terug