Koe extra per hectare met hogere grasopbrengst

kringloopwijzerDoor het verhogen van de grasopbrengst kunnen melkveehouders binnen het nieuwe mestbeleid één koe extra  per hectare houden zonder extra mest af te zetten of grond aan te kopen. De KringloopWijzer geeft inzicht in de mogelijkheden.

 

Als melkveehouders met de KringloopWijzer aan de slag gaan, komen ze er achter dat deze rekenmethodiek volop kansen biedt om het bedrijf te ontwikkelen. Wanneer een veehouder aantoont dat de bodemonttrekking van mineralen hoger is dan de norm, bijvoorbeeld door een bovengemiddelde grasproductie, dan mag hij ook meer mest op eigen land uitrijden.

Naast goedkoop extra voer, dalen de mestafzetkosten. Veehouders met een groeistrategie, kunnen de extra plaatsingsruimte zelfs benutten om meer dieren te gaan houden.

De mogelijkheden zijn groot. Elke 1.000 kg droge stof aan gras extra per hectare, betekent dat een melkveehouder 0,2 koe extra mag houden per hectare. Aangezien de gemiddelde grasopbrengst per hectare in Nederland 9 ton droge stof bedraagt, en 14 ton per hectare onder praktijkomstandigheden haalbaar is, zouden melkveehouders tot maximaal één koe per hectare meer kunnen houden binnen de nieuwe mestwetgeving en zonder aankoop van grond.