Los ruwvoertekort op met Greenspirit 1, 2 of 3

Het jaar 2010 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van het ruwvoertekort. De eerste snede bracht gemiddeld 20 procent minder op. Dramatisch is de tweede snede die in veel gevallen slechts de helft opbracht. Ook de derde snede gras valt tegen.

In veel weiden worden de kale plekken gevuld met straatgras, kweek, vossestaart, ruwbeemd, paardebloem, ridderzuring en soms zelfs met het giftige Jacobskruiskruid. Deze onkruiden hebben gemiddeld een voederwaarde die 200 VEM per kilo droge stof lager ligt dan gras, om over smaak nog maar te zwijgen.

De hoogste tijd om de ruwvoercrisis te bestrijden. Oogst de mais op tijd, en zaai deze velden in met productief gras. Overweeg of de slechtste weides van nu, volgend jaar met mais ingezaaid kunnen worden. Slechte grassen en kweek kunnen dan uitstekend bestreden worden.

Doorzaaien
Ook doorzaai van bestaande weides is zeer zinvol. Als de weide er rood of bruin uit ziet (de natuurlijke dood) kan met doorzaai een zeer goed resultaat worden behaald. Zaad kiemt sneller dan dat de oude mat zich herstelt. Zaai slechte weides daarom tijdens of vlak voor de (kunstmatige) regen door met hoogproductief gras.
Ook is het verstandig na de mais niet in te zaaien met een groenbemester, maar snel groeiend gras te zaaien dat nog te oogsten is. Want het ziet er naar uit dat ruwvoer deze winter duur wordt.
Het meest productieve gras is Italiaans raaigras. Gemiddeld heeft dit ras 10 tot 30 procent meer opbrengst dan Engels raaigras. Met name de zeer snelle kieming en het doorgroeien onder koude omstandigheden kenmerken deze soort. Het Italiaans raaigras van Barenbrug heeft nog een ander voordeel en dat is dat het zeer weinig doorschiet gedurende het eerste jaar. Bij elkaar resulteert dit in een zeer goede ruwvoerkwaliteit.

Rassenonderzoek
In Nederland wordt al jaren geen onderzoek meer gedaan voor de Rassenlijst, maar in België wel. Hier komen prachtige resultaten naar voren van de Italiaanse raaigrassen Barmultra II en Barelli. Barenbrug heeft twee mengsels gemaakt van deze twee rassen: 1- Greenspirit 1-jarig Productiegras met 75 procent Barmultra II en 25 procent Barelli en 2- Greenspirit 2-jarig Productiegras met 25 procent Barmultra II en 75 procent Barelli.


Kenmerken van het mengsel Barmultra met Barelli


  • Goede smakelijkheid onder andere door de uitstekende roestresistentie
  • Hoog suikergehalte
  • Zeer snelle beginontwikkeling onder koude omstandigheden
  • Gemiddeld 600 tot 800 kilo droge stof per jaar meer, dit is €100,- tot €150,- euro per hectare per jaar

  

Hiernaast is er een prachtig compromiemengsel: Greenspirit 3-jarig Productiegras
Greenspirit 3-jarig Productiegras bevat geen Italiaans raaigras, maar 60 procent Italiaans gekruist met Engels raaigras. De andere 40 procent bestaat uit Engels raaigras Barnauta en Barata. Na twee jaar zal het mengsel nog zeer bladrijk zijn, waardoor de mat mooi dicht blijft. Door een goede beworteling wordt de organische stof in de bodem hoger. In combinatie met 8 kilo Duet per hectare (rode klaver en witte klaver) zal er een mooi bodemleven ontstaan met veel verticaal bewegende wormen. Hierdoor wordt het vochttransport van de bodem verbeterd en neemt de bodemvruchtbaarheid toe. Het mengsel benut 100 procent van de aangeboden stikstof. Een enorme groei is verzekerd en de voederwaarde en het eiwitgehalte zijn uitstekend.

Tips voor een goed gewas:

  • Zo snel mogelijk na half augustus of na de maisoogst zaaien. Eventueel beregenen, of zaaien nadat regen is gevallen
  • Maak een egaal zaaibed
  • Zaai met een zaaimachine ondiep en gebruik een aandrukrol, doorzaaien in een bijna dode grasmat met een Vredo gaat ook zeer goed
  • Minimaal 40 kilo zaad per hectare voor voldoende planten
  • Zaaidiepte 1-1,5 centimeter voor een snelle opkomst