Melkproductie afhankelijk van celwanden en voederwaarde

Het is niet de maximale verteerbaarheid of VEM die tot de hoogste melkproductie leidt. De juiste combinatie van verteerbare celwanden en voederwaarde is essentieel voor gezonde en productieve koeien. Dit werd vorig jaar bevestigd door het Knowledge Center for Agriculture (VLF)*, dat GreenSpirit Structuur met NutriFibre vergeleek met drie andere algemene Deense grasmengels.  

Klik voor een vergrotingIn 2014 werd een uitgebreide proef uitgevoerd bij het Danish Livestock Research Centre (DKC), waar 4 verschillende grasmengsels van melkveehouderijen verspreid over heel Denemarken door een groep van 49 koeien werden geëvalueerd. Het kuilgras van deze grasmengsels werd bij de melkveehouderijen verzameld: GreenSpirit Structuur met NutriFibre, Mengsel 35, Mengsel 42 en Mengsel 45. Tijdens de hele proefperiode (84 dagen) bleef het rantsoen voor alle groepen hetzelfde, alleen het kuilgras werd veranderd.

Klik voor een vergrotingUit de gemiddelde kuilgrasanalyse (van drie verschillende melkveehouderijen) bleek dat GreenSpirit Structuur met NutriFibre relatief hoog in ruw eiwit gehalte had, maar lager scoorde in energie.

Dit komt omdat het GreenSpirit Structuur met NutriFibre zachtbladig rietzwenkgras bevat, een grassoort die speciaal ontwikkeld is voor meer structuur en goed verterende celwanden. Dit is vooral noodzakelijk in rantsoenen met een hoog aandeel aan mais en krachtvoer.

 

Uit de resultaten van de dieren bleek dat de koeien het meeste drogestof opnamen van GreenSpirit Structuur met NutriFibre en Mengsel 35 (zie figuren hieronder). Daarnaast was de melkproductie (ECM) van GreenSpirit Struktur significant hoger in vergelijking met Mengsel 42 en 45. Dit bewijst hoe belangrijk een hoge voeropname is voor de melkproductie. Dit kan alleen maar bereikt worden als de koeien een optimale pensgezondheid hebben. Zachtbladig rietzwenkgras draagt bij aan een gezonde penswerking.

Een duidelijk verschil tussen GreenSpirit Structuur met NutriFibre en Mengsel 35  was het melkvetgehalte, dat bij GreenSpirit NutriFibre veel hoger was. Een laag melkvetgehalte kan een indicator zijn voor pensverzuring. De juiste hoeveelheidstructuur in kuilgras is essentieel en heeft in deze proef dus geresulteerd in een betere pensgezondheid .

 

Deze proef laat zien hoe belangrijk de combinatie van structuur en voederwaarde is in moderne rantsoenen voor melkvee. Met een hoog gehalte aan mais en krachtvoer zou het kuilgras niet de maximale verteerbaarheid en VEM moeten hebben, maar structuur in combinatie met voederwaarde. GreenSpirit Structuur met NutriFibre heeft bewezen de hoogste opname en melkproductie met een optimale pensgezondheid te geven.
Hoge drogestof opname
De dagelijkse drogestofopname is hoger met GreenSpirit Structuur met NutriFibre en Mengsel 35.

Hogere melkproductie
Een hogere meetmelk productie met GreenSpirit Structuur met NutriFibre en Mengsel 35.

Hoogste melkvetgehalte

Hoogste melkvetgehalte (5) met GreenSpirit Structuur met NutriFibre en Mengsel 45.