Mts. van der Werff teelt consequent Proterra in dekvrucht tarwe

‘Grond moet je koesteren’

 
Op advies van Jelte Pars is maatschap Van der Werff jaren terug gestart met de inzaai van Proterra onder wintertarwe. Het resultaat: een super vruchtbare bodem. 


“Eerst hebben we rietzwenk gemengd met de wintertarwe gezaaid”, zegt Ytzen van der Werff.“Maar om het rietzwenkzaad wat ondieper dan de tarwe te kunnen zaaien, plaatsen we een graszaadbak achterop op de zaaimachine. Het zaad wordt bovengronds gestrooid. De triltand achterop de zaaimachine zorgt voor een goede bedekking van het zaad. Je denkt in de winter weleens dat de Proterra niet opkomt maar in de zomer staat er altijd genoeg.” 

 

Geen concurrentie

De Proterra groeit goed samen op met de tarwe. Van der Werff heeft geen problemen met concurrentie tussen beide gewassen. “En we houden geen rekening met de keuze van het wintertarweras voor de teelt van de groenbemester”, verduidelijkt Ytzen. “We telen Proterra zonder problemen in elk wintertarweras. Met Proterra zijn we zeker van een groenbemester na de tarweoogst.”
In de laatste week van augustus vindt Van der Werff het te laat om na de tarwe nog een groenbemester te zaaien. De slagingskans met het meezaaien van Proterra is volgens hem veel groter. Dat is ook dit jaar weer het geval. Tijdens en na de oogst was het regenachtig, de oogst werd later en er is geen gelegenheid geweest de grond te bewerken en een groenbemester in te zaaien. “Maar ondertussen staat bij ons de Proterra al weer te groeien in de stoppel.”  Tegen de tijd dat er geploegd moet worden staat er en mooi gewas. Op de ploeg plaatst Van der Werff geen schilschaaf maar strostrijkers waardoor de groenbemester zich mooier verdeelt door de bouwvoor. Het is volgens Ytzen misschien niet zo’n mooi gezicht maar het geeft een betere vertering van de groenbemesters en de grond is dan na de winter het mooist met een maximum aantal wormen erin. Het gewas draagt ook bij aan een betere ontwatering omdat de diepe beworteling de weg naar de drainage open houden. 

 

Profielkuil

Bodemspecialist Koen ter Berg - die regelmatig op het akkerbouwbedrijf komt kijken - ziet ook duidelijk het positief effect op de bodem door het gebruik van Proterra. Hij vindt dat deze groenbemester te weinig wordt toegepast. YP - de zoon van Ytzen - vertelt van zijn ervaring met Ter Berg tijdens een bedrijfsbezoek waarbij de bouwvoor werd onderzocht. Bij het graven van een 1 meter diepe profielkuil vonden ze nog veel wortels van Proterra. Daarnaast zit de bouwvoor vol met haarwortels. “Het effect daarvan hebben we een keer heel duidelijk gezien bij een natte winter met veel wateroverlast. Terwijl veel percelen dichtslibden en er water op bleef staan, bleef de structuur van de bouwvoor op onze percelen goed”, zegt YP.
Mevrouw van der Werff voegt nog toe dat ze alles doen voor een goede structuur van de grond. Het stro wordt altijd gehakseld en daarnaast wordt er altijd 30 kuub compost per hectare na de aardappelen gestrooid. Ook de mest van de KWPN-fokpaarden wordt op de tarwestoppel gestrooid. “Samen met een geslaagde Proterra-groenbemester zorgen we zo voor een goede bodemvruchtbaarheid met een gezond bodemleven. Dat komt vooral de teelt onze pootaardappelen ten goede en dus ons bedrijfsresultaat.” 

 

18de generatie

Maatschap van der Werff is de 18e generatie die boert in Het Bildt. Deze polder is in 1500 ingepolderd door Hollanders. Er wordt hier nog altijd een eigen dialect, het Bildts gesproken. De maatschap wordt gevormd door Ytzen van der Werff, zijn vrouw en hun zoon YP. Op de 100 hectare zavelachtige zeeklei worden pootaardappelen, suikerbieten, uien en wintertarwe geteeld. Hierbij worden ze geadviseerd door Jelte Pars van George Pars Graanhandel BV die ook Proterra, andere zaaizaden, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen levert. In de wintermaanden worden de pootaardappelen gesorteerd en verpakt. Daarnaast worden er op de boerderij met succes KWPN-paarden gefokt.