Nieuwe tetra’s beter dan diploïd Engels raaigras

Kiezen voor smaak of productie hoeft niet meer. De nieuwe tetra’s zijn zo productief en standvastig dat nog weinig veehouders voor diploïd Engels raaigras zullen kiezen. Smaak en productie gaan bij de nieuwe tetra’s hand in hand.

Met Engels raaigras is een revolutie aan de gang. Voor het eerst zijn de tetraploïde rassen veel beter dan de diploïde. Nieuwe weiden zullen hoofdzakelijk uit laat tetraploïd Engels raaigras bestaan, voorspelt Edward Ensing, productmanager van Barenbrug. “Late tetraploïde grassen maken op dit moment een betere zode dan diploïde grassen, ze zijn productiever en hebben een uitstekende resistentie tegen roest”. Door de late bloei blijft het gras smakelijk en is er een vlotte hergroei. Met timothee, kan de smaak nog verder verbeterd worden en blijft de structuurwaarde van het mengsel op een goed niveau. Van GreenSpirit Smakelijke weide kunnen koeien eerder 10.000 liter geven dan van elk ander mengsel.
 
Oude vooroordelen
25 jaar geleden werden de eerste mengsels met veel tetraploïde Engels raaigras ontwikkeld. Dit vanwege de uitstekende smakelijkheid en de hogere melkproductie per koe. Na enige tijd werd het enthousiasme minder: het gras had een holle zode en dit werkte onkruidgroei in de hand. Weilanden gingen hierdoor niet lang mee. Met name op veengronden was er veel uitval. Als compromis werden er vanaf die tijd mengsels van tetra- én diploïde grassen gemaakt.


Met de huidige generatie tetra’s is het nadeel verdwenen en zelfs omgezet in een voorsprong. De nieuwe rassen zijn zo standvastig dat ze volop meegenomen worden in de mengsels. GreenSpirit Maaien is het eerste mengsel dat 80 procent tetraploïd Engels raaigras bevat. Ook GreenSpirit Smakelijke Weide bevat t 55 procent tetraploïde raaigras. De huidige tetrarassen houden het zelfs op veengronden langer vol dan de diploïde rassen.

Vooruitgang
Als de tetrarassen van 10 jaar geleden vergeleken worden met die van nu, dan leveren de huidige grassen jaarlijks gemiddeld 700 kilo droge stof per hectare meer op, met een lagere bemesting. Late rassen produceren nagenoeg evenveel als middenvroege rassen. Met late rassen zijn er minder risico’s op doorschieten voor de eerste snede, waardoor de voederwaarde lang hoog blijft. De standvastigheid is in 25 jaar tijd met maar liefst met 20 procent verbeterd. Voor roest geldt hetzelfde. Omdat de tetrarassen zich sneller verbeteren dan de diploïde, ligt er nog veel in het verschiet.

Tetra´s in mengsels Barenbrug

In GreenSpirit Smakelijke weide zit Barpasto Daarnaast bevat het mengsel 15 procent van de meest persistente timothee Barmidi. De smakelijkheid, productie en structuur van de eerste snede is uitstekend. Daadoor is het mengsel erg geschikt voor hoogproductieve koeien. Het mengsel kan ook goed tegen maaien.
GreenSpirit Maaien bevat 50 procent Como. Como is het beste late ras van alle diploïde en tetraploïde rassen voor weiden die alleen gemaaid worden. In combinatie met Barpasto en Barata, is een optimaal mengsel voor de maaiweide gecreëerd, die ook beweid kan worden.