Ook meer Omega-3 vetzuren in graskuil met structuurrijke weidemengsels

Het vernieuwde weidemengsel Structuur geeft volgens de kweker Barenbrug niet alleen meer pensprik maar levert ook extra Omega-3 vetzuren in de graskuil. De zachtbladige rietzwenkgrassen bevatten meer Omega-3 dan Engels raaigras. Vooral in combinatie met het klavermengsel Duet (met daarin rode en witte klaver) wordt het gehalte nog hoger en treedt er minder verlies op van Omega-3 in de graskuil. Dit betekent volgens de kweker gezondere melk en gezondere koeien.

Gezamenlijk onderzoek van Barenbrug en Nutreco heeft duidelijkheid gebracht in veel onbekende aspecten van de structuurwaarde. Welk gras breekt regelmatig af en waar wordt het meest op gekauwd waren de vragen. Uit dit onderzoek - waarvoor pensfistelkoeien gebruikt zijn - komt duidelijk naar voren dat  Engels raaigras, Festulolium en Italiaans raaigras minder structuurwaarde brengen dan wat tot nu toe werd aangenomen. Rietzwenk, timothee en kropaar hebben daarentegen een grotere bijdrage in de structuurwaarde dan waarmee tot nu toe werd gerekend.

Vernieuwd grasmengsel

Deze wetenschap heeft Barenbrug vertaald naar het vernieuwde grasmengsel Structuur. Barenbrug heeft als enige veredelaar een programma gericht op het kweken van smakelijk, zachtbladig rietzwenkgras. Uit uitgebreide mengselproeven is bovendien gebleken dat de combinatie van smakelijke rietzwenkrassen Bariane en Barolex met timothee een optimale bijdrage leveren aan de structuurwaarde. Koeien kauwen maar liefst 20 procent meer op dit smakelijke gras. Door de extra productie van speeksel wordt pensverzuring voorkomen.
Overigens bleek uit gezamenlijk onderzoek ook dat graskuil van fijnbladig rietzwenk ook meer eiwit bevat dan Engels raaigras en het gewas een hogere drogestofopbrengst oplevert.

 

Structuur

Meer Omega-3 in kuil

Aanvullend onderzoek dat Barenbrug uitvoert op het terrein van kwaliteit van grassen - samen met het Vlaamse overheidsinstituut ILVO - geeft aan dat de fijnbladige rietzwenkgrassen niet alleen aantoonbaar meer prik in de pens geven maar ook een hoger gehalte Omega-3 in de graskuil. De kweker geeft aan hier aangenaam door verrast te zijn. Vooral in de combinatie met het klavermengsel Duet geeft Structuur een beter resultaat. Hoewel het meerjarig onderzoek nog niet is afgerond wordt een duidelijke tendens gezien waar de gehele keten in de melkproductie voordeel bij heeft. Reden voldoende om met deze informatie naar buiten te komen, aldus het kweekbedrijf.

Gezonde koeien, gezonde melk
Barenbrug is er van overtuigd dat met de resultaten van deze onderzoeken een stap vooruit gezet kan worden in de melkproductie. Het geeft niet alleen gezondere koeien die dankzij de extra structuur beter presteren maar ook gezondere melk. En daar is iedereen bij gebaat.