Opbrengstresultaten JB Asano en Premio wintertarwe bekend

Fantastische opbrengstresultaten gecombineerd met vroegrijpheid

Het veranderende klimaat vraagt om wintertarwerassen die

vroeger afrijpen. Hiermee beperkt u het oogstrisico. Het wintertarweras Premio is gemiddeld 7 tot 10 dagen vroeger rijp en JB Asano is 4 tot 6 dagen eerder rijp dan andere wintertarwerassen. Uiteraard wilt u als teler ook de hoogste opbrengst. JB Asano en Premio leveren een fantastische opbrengst op.

Proefveldresultaten 2012
De recente resultaten van diverse Nederlandse proefvelden tonen aan dat de rassen JB Asano en Premio enorm hoge opbrengsten geven. Deze hoge opbrengst gecombineerd met een vroege rijpheid maken deze rassen gewild bij de akkerbouwer.

Opbrengstresultaten JB Asano en Premio wintertarwe

Bron: Barenbrug Research. Locaties Lelystad Barenzahoeve klei, Colijnsplaat, Proefboerderij De Rusthoeve klei, Wageningen WUR zand. Voor Ebelsheerd SPNA klei.

*100= Voor Lelystad en Wageningen gemiddelde opbrengst van de rassen Julius, Tabasco, Lincoln en Lear over 2011 en 2012. Voor Colijnsplaat gemiddelde opbrengst van Lincoln en Tabasco over 2010 en 2012, voor Ebelsheerd gemiddelde opbrengst van de rassen die in 2011 én 2012 zijn onderzocht. Betreft gespoten proeven.