Proterra Maize

Groenbemester en vanggewas voor teelt onder dekvrucht mais 

 

Direct na de maisoogst profiteren van de voordelen van een groenbemester zonder een extra bewerking? Dat kan met Proterra Maize. De grasgroenbemester wordt gelijktijdig met mais ingezaaid. Direct na de maisoogst staat er een vanggewas dat in korte tijd veel organische stof en veel wortels produceert.

Er gaan geen kostbare groeidagen verloren door een extra grondbewerking, inzaai na de oogst, kieming en begingroei van de groenbemester. Bijkomend voordeel is dat met inzaaien in één werkgang de kosten laag blijven.

 

Proterra Maize is samengesteld uit geselecteerde grassoorten die zich goed onder dekvrucht ontwikkelen zonder mais te beconcurreren en waarin onkruidbestrijding mogelijk is. De grassen verdragen de meeste herbicidebespuitingen en kunnen goed tegen de schaduw van het maisgewas.


Na de maisoogst direct een groeiende groenbemester

Bij inzaai van een vanggewas gaan er meestal kostbare groeidagen verloren die juist in het najaar onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van het gewas. Daarnaast laten het weer en de bodem een goede bewerking van de bouwvoor in het najaar vaak niet toe. Ook is beschikbare arbeid in die tijd niet altijd voor handen.

 

Met Proterra Maize heeft u hier geen last van. De planten staan er, en hebben een voorsprong op een gewas dat nog gezaaid zou moeten worden. Bovendien geeft Proterra Maize een diepe en intensieve doorworteling van de bodem voor een goede structuur en produceert zowel boven- als ondergronds veel organische stof. Dit is natuurlijk ideaal voor de bodemvruchtbaarheid en het volggewas. Door de betere gewasgroei en diepere doorworteling wordt uitspoeling voorkomen en worden voedingselementen vastgelegd.

 

Onkruidbestrijding

Uitgebreide testen door Agro Research International BV in 2011 en 2012 tonen aan dat Proterra Maize voor veel onkruidbestrijdingsmiddelen- en combinaties tolerantie vertoont. Probleemonkruiden en grassen kunnen bestreden worden. Proterra Maize wordt hierdoor wel geremd in de groei, maar dit heeft als voordeel dat de groenbemesters de ontwikkeling van het maisgewas niet belemmerd. Lees hier meer over dit onderzoek.

 

Groei en resultaat

Gedurende de zomermaanden ontwikkelen de Proterra Maize planten zich onder het maisgewas. De sterke planten verdragen schaduw en kunnen goed tegen de zomerdroogte. Bij de afrijping van mais (als het oogstmoment nadert) laat het maisgewas meer licht door waardoor de groei van Proterra Maize toeneemt.

 

Betere draagkracht van de bodem

Proterra Maize geeft ook tijdens de maisoogst meer draagkracht aan de bodem. Het gewas ontwikkelt zich niet alleen bovengronds maar geeft ook een intensieve wortelontwikkeling.