Revolutionair mengsel Superroot RTF

Zelfherstellend gras groeit kale plekken supersnel dicht

Superroot RTF is het revolutionaire grasmengsel van Barenbrug. Kwekers hebben rietzwenkgras, normaal een polvormer, met hun kweekactiviteiten voorzien van ondergrondse uitlopers. Zo hebben ze een van de sterkste eigenschappen van veldbeemd, gras met een gigantisch zelfherstellend vermogen, in rietzwenk gekweekt.

 

Een aantal jaren geleden introduceerde Barenbrug Superroot SV 10. Een vooruitstrevend mengsel met rietzwenkgras dat onbekend was in de Nederlandse sportwereld. Van oorsprong komt rietzwenkgras uit het zuiden van Europa. In het iets warmere klimaat worden rietzwenkgrassen gebruikt voor gazons, sportvelden en openbaar groen. Voordelen van rietzwenkgras zijn onder andere de diepe beworteling, een goede tolerantie tegen droogte en de lagere behoefte aan meststoffen. Veel sportvelden, vooral WeTra-velden, zijn sindsdien ingezaaid met Superroot SV 10. De velden blinken uit in stabiliteit en ook de diepe beworteling geeft puike resultaten. Want wie is er nu niet gecharmeerd van sportvelden bestaande uit groene en sterke grassen door de enorme beworteling?

 

RTF
Superroot RTF is het meest innovatieve grasmengsel van Barenbrug. RTF betekent Rhizomed Tall Fescue ofwel: uitlopervormend rietzwenkgras. Normaal is rietzwenkgras een polvormer. Als de plant groeit en ouder wordt, neemt de omvang van de pol toe. Ontstaan echter gaten in het grasveld, dan vult het rietzwenkgras deze open plekken niet parken opgevuld worden met gras. RTF is een enorme innovatie waar de kwekers van Barenbrug Research jarenlang  aan gewerkt hebben. Het heeft een intensieve testperiode van enkele jaren doorlopen in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, Engeland, België, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Frankrijk, Italië en Zweden. Dit geeft zekerheid en daarom is Supperroot RTF vanaf nu ook op de Nederlandse markt verkrijgbaar. In Amerika is het nieuwe graszaadmengsel al een enorm succes. RTF is daar inmiddels een begrip.

 

Multifunctioneel
Superroot RTF is niet alleen een goed graszaadmengsel voor toepassing bij sportvelden. Ook in parken, gazons of op andere plekken waar droogte kan optreden is dit mengsel perfect te gebruiken. Het is multifunctioneel inzetbaar. RTF wortelt, net als gewoon rietzwenkgras, heel diep. Zo kan de grasplant zijn water van een grotere diepte opnemen in vergelijking met andere grassoorten als Engels raaigras, veldbeemdgras en roodzwenkgras. Superroot RTF is een mengsel dat ook prima gedijt in de schaduw. Zoals de grafiek bewijst, houdt Superroot RTF zijn dichtheid eveneens onder schaduwrijke omstandigheden. De scores van Superroot RTF zonder en met schaduw  liggen dicht bij elkaar.

 

In juiste balans
RTF is uitgebreid getest, zowel de grassoort alsook het mengsel Superroot RTF. Al meer dan honderd jaar veredelt Barenbrug grasrassen en put daardoor uit een enorme hoeveelheid aan kennis en expertise. Nieuwe rassen worden  uitgebreid getest en krijgen later een positie op een rassenlijst, bijvoorbeeld de grasgids. Sinds enkele jaren vinden bij Barenbrug niet alleen proeven plaats met individuele rassen, maar let de veredelaar tijdens de onderzoeken meer op de eigenschappen van het nieuwe ras in een mengsel. Uiteindelijk koopt u bij Barenbrug geen losse grasrassen, maar optimaal samengestelde graszaadmengsels. Barenbrug zoekt de juiste balans tussen de diverse rassen met  verschillende kenmerken. Een topras kan in een mengsel minder goed presteren, dan diverse ‘gemiddelde’ rassen. Superroot RTF is als mengsel uitgebreid getest in verschillende landen. Aan de hand van de testresultaten is de beste combinatie van rassen gekozen voor de Nederlandse markt.

 

Dieper zaaien
Barenbrug heeft in samenwerking met de STRI Bingley in Engeland een onderzoek gedaan naar de optimale zaaidiepte per grassoort. Hieruit blijkt dat Superroot RTF niet te ondiep gezaaid moet worden. Het beste kan dit mengsel gezaaid worden op een diepte tussen de 8 en 12 millimeter. Ook andere grassoorten van Barenbrug zijn er getest. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Barenbrug of een dealer van Barenbrug.

 

Minder onderhoud

Het onderhoud van rietzwenkgras is in gunstige zin afwijkend van onderhoudswerk bij Engels raaigras en veldbeemdgras. Daar waar Engels raaigras en veldbeemdgras regelmatig beregend en bemest moeten worden, heeft Superroot RTF aanzienlijk minder water en meststoffen nodig. Bij rietzwenkgras moet er juist voor gewaakt worden niet te veel te beregenen. In de zomer kunnen de velden met Superroot RTF aanzienlijk langer zonder water dan andere grasvelden. Na inzaai heeft Superroot RTF echter wel water nodig, het is dan zelfs essentieel om voldoende te beregenen. Wat betreft bemesting heeft Superroot RTF ook duidelijke voordelen ten opzichte van normale velden. Superroot RTF heeft bijvoorbeeld een winterbemesting nodig. Dit betekent dat een stikstofgift in februari nodig is. Het voordeel hiervan is dat de nutriënten in de wortels worden opgeslagen. In het voorjaar ontwikkelt Superroot RTF zich dan sneller.

 

Eigenschappen Superroot RTF
• Zelfherstellend gras
• Kale plekken groeien snel dicht
• Droogtetolerant
• Hoge betredingstolerantie
• Diepe beworteling
• Goede winterkleur
• Stabiele toplaag sportvelden
• Schaduwtolerant