'Rietzwenk en timothee voor structuur’

Optimale GraskuilDe grassen die wij gebruiken zijn van een geweldig niveau wat betreft energie eiwit en smaak. Wat kan verbeteren is de benutting van ons kwalitatief erg goed gras. Een mooi voorbeeld hiervan is het gezamenlijke project van Barenbrug en Hendrix UTD over de afbraakkarakteristieken van verschillende soorten grassen.

 

Door deze onderzoeken kunnen wij goed beoordelen hoe verschillende grasrassen functioneren in de pens. Als je deze factoren met de bodem en de koe kunt gaan optimaliseren kun je spreken over een bouwplanmatige aanpak die in het teken staat van optimalisatie van ruwvoeder.

 

Het resultaat van deze onderzoeken is dan ook terug te vinden in een speciaal herkauwmengsel  bestaande uit zacht bladig rietzwenk en timothee, wat zorgt voor een betere benutting van andere hoog productieve grassen zoals Engels raai. Wel moet er gezorgd worden voor een juiste verhouding tussen rietzwenk en timothee om een goed niveau te verkrijgen tussen droge stof, structuur en eiwit.


Een efficiënte voerbenutting is niet alleen belangrijk uit oogpunt van lage voerkosten maar ook uit oogpunt van diergezondheid. Gezonde koeien vormen immers de basis voor een efficiënte melkproductie. Randvoorwaarde voor gezonde koeien is een optimale penswerking. Hiervoor is het een vereiste dat het rantsoen voldoende effectieve structuur bevat. Rassenkeuze, maaistadium, droge stofgehalte bij inkuilen en deeltjeslengte zijn daarop van invloed. Door een integrale optimalisatie hiervan wordt de ideale graskuil verkregen.

Robert Meijer
Productmanager Hendrix UTD