Volop kansen na afschaffen melkquotum

2015 komt rap dichterbij. Melkveehouders die vanaf dan meer melk willen leveren – hetzij met meer koeien of met meer melk per koe – moeten nu in actie komen.

 

Omdat veehouders vanaf 1 januari 2015 meer willen leveren, zullen ruwvoer en koeien vanaf dat moment veel duurder worden. Koeien aankopen verhoogt de kans op ziekte-insleep. Daarom is het wellicht verstandiger vanaf 2013 extra jongvee op te fokken. Dit betekent wel dat u meer ruwvoer nodig heeft. En waarschijnlijk bent u niet de enige. Dus ruwvoerprijzen zullen vanaf 2013 wel eens kunnen oplopen. Een extra wintervoorraad aanleggen in 2012 is wellicht handig. Zorg daarom dat uw weides in 2011 in topconditie zijn.

Iedereen met een ruwvoeroverschot kan de komende jaren de grond weer extra goed benutten. Van een kilogram droge stof uit gras maak je immers gemiddeld 1,5 liter melk. De prijs van een kilo droge stof uit ruwvoer, zou best wel eens op kunnen lopen naar 25 tot 30 cent. Gras bevat niet alleen VEM, maar ook eiwit en structuur. Deze laatste eigenschap heeft krachtvoer vaak niet. Als je dan gaat rekenen, is graslandvernieuwing om de 4 á 5 jaar al rendabel.

 

Geen melkoverschot

Barenbrug verwacht niet dat er na 2015 een melkoverschot komt. Alleen in Nederland en Denemarken wordt de productie geremd vanwege hoge superheffingen en quotumkosten. De bedrijven in Nederland zijn ook relatief klein. Een familiebedrijf kan 140 tot 200 melkkoeien aan. Nederlandse bedrijven zitten gemiddeld op de helft omdat het melkquotum nu remmend werkt. Daarnaast heeft een verdubbeling van de Nederlandse productie op wereldschaal weinig invloed.

 

Maar er spelen ook andere zaken mee. Zo neemt de wereldbevolking tot 2050 toe met de helft. Ook de vraag naar melk en vlees zal toenemen. Daarnaast zien we dat meststoffen – zoals fosfaat en kalium - schaars worden. Dit zet een automatische rem op eventuele overproducties. Immers, zonder deze meststoffen zullen gronden een lagere productie halen. Tekorten aan mineralen bieden kansen voor grassen die diep wortelen, zoals rietzwenk in Structuur. Dit mengsel kan – mits er niet te veel uitspoeling is geweest – de mineralen weer terughalen.

 

Houd grond gezond

Door de strenge bemestingsnormen, zullen planten niet ongelimiteerd kunnen groeien. De productie zal dus nooit enorm toenemen. Om de stikstofbeperking te omzeilen, is klaver een alternatief om veel eiwit te winnen. Klaver zorgt ook voor meer bodemleven, en indirect voor meer wormen en dus een betere waterhuishouding. Op zand en klei is klaver zeer welkom. Op veen zal klaver niet groeien, omdat deze plant een pH van 5,2 wenst en een organischstofgehalte van minder dan 10 procent. Echter, op veen is stikstof genoeg door mineralisatie van de grond.

Van fosfaat is er een grote bodemvoorraad. Met hulpmiddelen zullen melkveehouders deze weer in oplossing krijgen. En kalium is voor celstrekking zeer belangrijk. Het zorgt voor stevigheid en gezondheid. Door in de toekomst de dunne mestfractie aan te wenden in plaats van kunstmest, kan de import van kalium en stikstof ver naar beneden. Barenbrug verwacht een politieke steun voor dit initiatief.

 

Alleen mais lastig

Percelen op afstand worden door boeren graag ingezaaid met mais. Gezien de lagere bemestingsnormen zal dit in de toekomst steeds moeilijker worden. Vruchtwisseling (mais afwisselen met gras) wordt belangrijker om grond gezond te houden. Hiermee behoudt de grond de nodige organische stof. Als de organische stof van zandgrond in de buurt van 4 procent of lager komt, is vruchtwisseling aan te bevelen. De beste oplossing is dan om na drie jaar gras af te wisselen met één of twee jaar akkerbouw (lees mais). Dit betekent wel dat bij 30 procent mais, maar liefst 60 procent van de grond in vruchtwisseling ligt.

Echter, door het verdwijnen van het melkquotum kunnen er eindelijk goede rendementen van grond gehaald worden. Elke kilogram gras kan weer omgezet worden in melk. Met goede tetraploïde weides betekent elke extra kilo gras 2 liter melk. Grond en ruwvoer wordt nu de beperkende factoren. Het beste ruwvoer en maximale kilogrammen zullen daarom de komende jaren doorslaggevend zijn. Daarom: op de trekker met zijn allen. De weiden moeten beter!

 

Hoe realiseer ik 20% opbrengstverhoging uit gras?

Stel u wilt de opbrengst van uw grasland met 20% verhogen. Welk beweidingssysteem past hierbij? De Animal Sciences Group heeft deze informatie samengevat in het Handboek Melkveehouderij. Deze is gratis te downloaden op de homepage van Barenbrug. In hoofdstuk 3 vindt u informatie over grasland en voedergewassen, waaronder grasland groeimodel. Dit voorspelt de groei per dag bij verschillende stikstofgiften.