Zaaien vanggewas voor oogst van mais effectiever

Het zaaien van een vanggewas vóór de oogst van mais is effectiever dan inzaaien ná de maisoogst. Dit blijkt uit een experiment dat werd uitgevoerd door deelnemers van Koeien & Kansen.

 

Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen UR en adviesdiensten. Het experiment met het vanggewas is uitgevoerd met verschillende methoden van onderzaai.

Zo is er gekozen voor onderzaai van een vanggewas en inzaai van een traag kiemend rietzwenkgras gewas vlak na de zaai van mais. Beide werkwijzen lieten al een zode zien voor de oogst van de mais.

 

Wageningen UR Livestock Research publiceert de eerste resultaten van dit onderzoek. Klik hier voor het hele artikel.

Vanggewas én groenbemester onder mais
Proterra Maize is een vanggewas én groenbemester  voor inzaai gelijktijdig met de mais. Direct na de maisoogst wordt de grond al bedekt met het vanggewas. Alle beschikbare groeidagen na de oogst worden optimaal benut waardoor het gras in korte tijd veel organische stof en veel wortels produceert. Bijkomend voordeel is dat met inzaaien in één werkgang de kosten laag blijven.