Zachtbladig rietzwenk; kampioen fosfaatefficiëntie

Nu fosfaatrechten in Nederland een feit zijn, is efficiënt omgaan met dit mineraal nog belangrijker om enige ontwikkelruimte te behouden op het melkveebedrijf. De grassoort in een grasmengsel kan hierbij een cruciale rol spelen.

Verschil in grassoorten
Naast het stalmanagement en het voermanagement zullen de bodem en gewassen die hierop groeien een steeds crucialere rol gaan spelen bij het voorkomen van mineralenverliezen. Onderzoek van Barenbrug toont een groot verschil aan tussen grassoorten, in de hoeveelheid fosfaat die nodig is om een kilogram droge stof te produceren.

Zachtbladig rietzwenk van Barenbrug heeft 15 procent minder fosfaat nodig om een kilogram droge stof te produceren dan Engels raaigras. Engels raaigras is op zijn beurt weer efficiënter dan timothee.


Groot wortelstelsel

De reden van de hogere mineralenbenutting van zachtbladig rietzwenk, is gelegen in het grote wortelstelsel en de enorme potentie van dit gras om de opgenomen voedingstoffen om te zetten in droge stof. Zachtbladig rietzwenk wortelt tot  105 centimeter diep en pikt alle mineralen in de bodem op. Uitspoeling komt nagenoeg niet voor. Het zachtbladig rietzwenk is aanwezig in het Barenbrug grasmengsel Structuur.

fosfaat efficientie  zachtbladig rietzwenk

De relatieve drogestofopbrengst van dit mengsel ligt 19 procent hoger dan van een grasmengsel met 100 procent Engels raai. Door zijn uitgebreide wortelstelsel en hoge opbrengst, gaat zachtbladig rietzwenk niet alleen efficiënt om met fosfaat. Ook in de stikstofbenutting (96%!) scoort dit gras hoog. Een hoge stikstofbenutting betekent dat het gras veel eiwit kan vastleggen. Met de teelt van Structuur kunnen melkveehouders daarom ook besparen op de aankoop van eiwitrijke grondstoffen zoals soja en raapschroot. Bijkomend voordeel is dat er ook minder fosfaat op het bedrijf wordt aangevoerd. Want deze twee eiwitgrondstoffen staan er om bekend van nature veel fosfaat te bevatten. Lees hier meer over het graszaadmengsel Structuur.

 

Vaste maaipercelen

Met de teelt van Structuur snijdt het mes dus aan twee kanten. Enerzijds houdt een melkveehouder de eigen mineralen in een kringloop, anderzijds is er minder aanvullend voer nodig waardoor er minder fosfaat wordt aangevoerd. Hierdoor ontstaat er ruimte op het bedrijf om binnen de eigen fosfaatreferentie meer koeien te houden of hoeft er minder mest afgevoerd te worden.
Edward Ensing, productmanager bij Barenbrug, voorziet dat zachtbladig rietzwenk nog meer aandacht krijgt. Melkveehouders die vaste maaipercelen hebben, adviseert hij volledig over te stappen op het mengsel Structuur. Ook bedrijven die zeer beperkt weidegang toepassen kunnen een groot deel van hun weides vervangen met Structuur. Ensing: “Bijkomend voordeel is dat rietzwenk de nodige structuur aan het rantsoen geeft. Het verbetert de vertering en pensverzuring blijft achterwege. Kortom, zachtbladig rietzwenk heeft heel veel potentie.”

 

NutriFibre

U herkent aan het NutriFibre logo of een graszaadmengsel is samengesteld met zachtbladig rietzwenk.

Ondanks dat de volledige uitwerking nog niet bekend is, komt de invoering van fosfaatrechten er op neer dat er per bedrijf een fosfaatplafond is vastgesteld. Dit plafond mag niet overschreden worden. Meer dieren houden binnen de fosfaatreferentie (of minder mest afvoeren) kan alleen wanneer er meer fosfaat afgevoerd wordt dan er volgens de KringloopWijzer (BEX/BEP) op het land wordt aangebracht. Efficiënt omgaan met fosfaat is het devies.